team

Ћамиловић Драгана

Драгана Ћамиловић је дипломирала на Факултету организационих наука, Универзитета у Београду, на смеру информациони системи, 2001. године. На истом факултету, на смеру информациони системи, магистрирала је 2005. године, а докторирала 2008. Има дугогодишње искуство у раду на високошколским установама у Србији, а држала је и неколико гостујућих предавања у иностранству. Радила је и као експерт из области пословне аналитике. Аутор је неколико књига и великог броја научних и стручних радова из области пословне информатике. Области интересовања су јој: пословна информатика, пословна аналитика, електронско пословање.