Школарина

Студенти се често питају колика им је школарина. Мада је сами одреде приликом уписа школске године, то се после заборави те се увек понављају иста питања.

Ево тих питања али и одговора на њих.

Приликом уписа школске године утврђује се и укупан износ школарине. Студентима се нуде три могућности за плаћање:

  1. Уплата школарине у целости приликом уписа
  2. Уплата 50% школарине приликом уписа а преосталих 50% у фебруару наредне године
  3. Уплата 40% школарине приликом уписа а преосталих 60% подељено је на шест једнаких рата (по 10%) које се плаћају месечно почев од новембра закључно са априлом наредне године.

Дакле, свако ко се уписао ИЗРАЧУНАО је колика је укупна школарина и одабрао начин плаћања.

Школарина се израчунава на основу збира ЕСПБ оних предмета који су пријављени у школској години. Вредност једног ЕСПБ зависи од студијског програма и за школску 2023/2024. годину износи:

  • 1.250,00 за хотелијерство
  • 1.350,00 за ресторатерство
  • 1.635,00 за гастрономију

Када се студент први пут уписује, збир ЕСПБ је 60 али када уписује неку наредну годину онда збир ЕСПБ зависи од неположених предмета из претходних година и најчешће буде већи од 60.

Ако неко проверава старије уплате, ЕСПБ за школску 2022/2023. годину износили су:

  • 1.170,00 за хотелијерство
  • 1.250,00 за ресторатерство
  • 1.500,00 за гастрономију

Приликом уписа у нову школску годину сваки студент је одабрао предмете које жели да полаже у тој години. То је бирао сам, путем студентског сервиса (где може увек да провери ако се не сећа).
Те предмете требало је да упише и у индекс (види слику). Ако није нека то учини до краја семестра јер мора прикупити потписе потребне за оверу године.

Провера пријављених предмета врши се на студентском сервису (линк је овде). Овде је упутство за приступ.

Када се приступи Студентском сервису, одмах се прикажу предмети пријављени у последњој школској години, али у Опцијама за претрагу може да се одабере и нека од претходно уписаних.

После уписа треба проверити изабране предмете. Дешава се да студенти тек приликом пријаве испита виде да им неки предмет није на списку.

Сабирањем ЕСПБ и множењем са његовом ценом лако се израчунава школарина за одабрану школску годину. Детаље види у одговору на питање „Како се израчунава школарина?“.