Сарадња са колеџом из Кине

Kina3

У периоду између 15. и 22.12. 2018. године, двочлана делегација Високе хотелијерске школе струковних студија, коју су чинили др Славољуб Вићић, директор, и др Љиљана Косар, професор, боравила је у службеној посети Кини. Повод посете био је успостављање пословне сарадње са Колеџом за туризам провинције Џеђанг, који се налази у граду Хангџоу, који спада међу најстарије колеџе за туризам у Кини, с обзиром да је отворен 1983. године. То је државни колеџ под управом Националног административног тела за туризам Народне Републике Кине и Народне скупштине провинције Џеђанг. Овај колеџ је 2010. године, као први у Кини, испунио TedQual стандарде за унапређење образовања у области туризма, прописане од стране Светске туристичке организације (UNWTO). 

Током боравка у Кини, представници Високе хотелијерске школе струковних студија били су гости највише управе Колеџа, коју чине: Председница проф. др Du Lanxiao, Потпредседник проф. Xu Yunsong, Директор за међународну сарадњу проф. Eric Yan. Између две високошколске институције потписан је уговор о формирању Кинеско-српског, односно Српско-кинеског центра за едукацију кадрова у туризму и хотелијерству. Делокруг рада Центра биће прецизније дефинисан узвратном посетом делегације Колеџа за туризам, Београду и Високој хотелијерској школи, која се очекује у фебруару 2019. године. Генерално, он се тиче: размене студената, тј. боравка кинеских студената на пракси коју организује ВХШ, као и српских студената на пракси коју организује Колеџ за туризам, могућности студирања на завршној години студија, како за кинеске студенте на ВХШ, тако и за српске студенте на Колеџу за туризам; размене наставника; заједничке организације научно-стручних скупова; учешћа у научно-стручним пројектима из области туризма и хотелијерства.

Обострано је оцењено да постоје широке могућности за међународну сарадњу која ће почети у 2019. години и фазно се интензивирати, у складу са уговором о сарадњи и делатношћу Српско-кинеског, односно Кинеско-српског Центра за едукацију кадрова у туризму и хотелијерству.