Овера године

Ко не овери годину неће моћи да полаже испите у мајско-јунском року!


Који су термини за оверу године?

Овера се врши на шалтеру студентске службе од 9 до 13 часова.
Студенти прве године оверавају годину 22. маја а завршено
Студенти друге и треће године оверавају 23. маја. завршено
Апсолвенти нису у обавези да овере годину.
Испитни рок почиње у среду, 24. маја.

Предлажемо да прво прочитате одговоре на најчешћа питања везана за оверу

Приликом уписа школске године утврђује се и укупан износ школарине. Студентима се нуде три могућности за плаћање:

  1. Уплата школарине у целости приликом уписа
  2. Уплата 50% школарине приликом уписа а преосталих 50% у фебруару наредне године
  3. Уплата 40% школарине приликом уписа а преосталих 60% подељено је на шест једнаких рата (по 10%) које се плаћају месечно почев од новембра закључно са априлом наредне године.

Дакле, свако ко се уписао ИЗРАЧУНАО је колика је укупна школарина и одабрао начин плаћања.

Школарина се израчунава на основу збира ЕСПБ оних предмета који су пријављени у школској години. Вредност једног ЕСПБ зависи од студијског програма и за школску 2023/2024. годину износи:

  • 1.250,00 за хотелијерство
  • 1.350,00 за ресторатерство
  • 1.635,00 за гастрономију

Када се студент први пут уписује, збир ЕСПБ је 60 али када уписује неку наредну годину онда збир ЕСПБ зависи од неположених предмета из претходних година и најчешће буде већи од 60.

Ако неко проверава старије уплате, ЕСПБ за школску 2022/2023. годину износили су:

  • 1.170,00 за хотелијерство
  • 1.250,00 за ресторатерство
  • 1.500,00 за гастрономију

Приликом уписа у нову школску годину сваки студент је одабрао предмете које жели да полаже у тој години. То је бирао сам, путем студентског сервиса (где може увек да провери ако се не сећа).
Те предмете требало је да упише и у индекс (види слику). Ако није нека то учини до краја семестра јер мора прикупити потписе потребне за оверу године.

Провера пријављених предмета врши се на студентском сервису (линк је овде). Овде је упутство за приступ.

Када се приступи Студентском сервису, одмах се прикажу предмети пријављени у последњој школској години, али у Опцијама за претрагу може да се одабере и нека од претходно уписаних.

После уписа треба проверити изабране предмете. Дешава се да студенти тек приликом пријаве испита виде да им неки предмет није на списку.

Сабирањем ЕСПБ и множењем са његовом ценом лако се израчунава школарина за одабрану школску годину. Детаље види у одговору на питање „Како се израчунава школарина?“.

Шта је све потребно за оверу и шта се проверава?

1. Прикупљени сви потписи

Проверава се да ли су прикупљени потписи за сваки предмет из зимског и летњег семестра. Искористите следећу радну недељу да прикупите потписе. Ко је спречен да дође лично по потпис може да замоли другог да то учини.

2. Плаћене све обавезе

Рок за уплату школарине истекао је у априлу. Ко још није извршио уплате треба то да учини до среде, 17. маја. Све уплате морају бити евидентиране на е-сервису и обавеза студента је да то контролише.

Евентуалне рекламације неће бити прихватане у термину овере (јер то одузима време) па их треба извршити раније.
Пракса показује да студенти не маре много за своје уплате јер не проверавају да ли су евидентиране. Има десетак уплата на привременом рачуну за које се не зна чије су и за такве студенте ће бити проблем да овере годину.

3. Уплаћена накнада за оверу године

Накнада износи 2.000,00 динара и плаћају је сви студенти који оверавају годину.
Уплата мора бити извршена до 17. маја у складу са упутством за плаћања (погледајте пример налога):

И ова уплата мора бити видљива на е-сервису на дан овере године.

Blog Attachment