Обавештења (10.01.2022)

1.

Ставља се   на увид јавности  Извештај  о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању наставник вештина  за ужу област Гастрономија на одређено време од пет година- 1 извршилац,  број  01-868  од  30.12.2021 године.

Извештај  се ставља  на увид јавности дана 10.1.2022. године , а рок у  увид јавности тече од  11.01.2022. године.

Заинтересовани се могу упознати са садржајем Извештаја у року од 15 дана у просторијама Академије струковних студија Београд, у Београду, Булевар Зорана Ђинђића 152а, радним даном  у времену од  10 до 13 часова  у канцеларији  пословног секретара и у  Одсеку Висока хотелијерска школа, Кнеза Вишеслава 70, радним даном у времену од 11 до 13 часова у канцеларији пословног секретара на другом спрату.


2.

Ставља се   на увид јавности  Извештај  о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању професор струковних студија  за ужу област Гастрономија са 90% пуног радног времена – 1 извршилац,   број  01-869  од  30.12.2021 године.

Извештај  се ставља  на увид јавности дана  10.1.2022. године , а рок у  увид јавности тече  од  11.01.2022. године.

Заинтересовани се могу упознати са садржајем Извештаја у року од 15 дана у просторијама Академије струковних студија Београд, у Београду, Булевар Зорана Ђинђића 152а, радним даном  у времену од  10 до 13 часова  у канцеларији  пословног секретара и у  Одсеку Висока хотелијерска школа, Кнеза Вишеслава 70, радним даном у времену од 11 до 13 часова у канцеларији пословног секретара на другом спрату.