САОПШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ВАНРЕДНИМ СТАЊЕМ

Event Description

У складу са проглашеним ванредним стањем у Републици Србији, као и са одлукама Владе Републике Србији и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, обавештавамо студенте, наставнике и сараднике Академије струковних студија Београд (АССБ) о измењеном режиму наставног процеса и осталих активности. У овом моменту, измене се односе на следеће:

  • настава се организује и изводи на даљину, односно на начин који не захтева физичко присуство студената, наставника и сарадника на одсецима АССБ, и то преко сајта одсека на који ће наставници и сарадници постављати одговарајуће материјале и презентације за све нивое студија;
  • обавезу наставника и сарадника да све потребне материјале (презентације, предавања, литературу и друге материјале у електронској форми) благовремено учине доступним студентима;
  • обавезу наставника и сарадника да буду у контакту са студентима кроз консултативну наставу путем имејла, телефона, или неке друге електронске платформе на друштвеним мрежама;
  • док су на снази мере обуставе извођења наставе у високошколским установама, евиденција присуства студената настави неће се вршити;
  • одржавање електронских седница Савета АССБ, Наставно – стручног већа АССБ, већа ОСС и већа МС;
  • одлаже се мартовски и априлски испитни рок и одбране завршних и мастер радова; сви планирани испитни рокови спровешће се по окончању ове мере и то према динамици која ће бити накнадно утврђена, а у складу са препорукама Владе Републике Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Студенти којима је одложена одбрана завршних и мастер радова треба да се јаве мејлом служби за студентске послове ради детаљнијих обавештења (за студенте Одсека ВХШ адреса је studentska@vhs.edu.rs)
  • одлажу се сва студијска путовања и екскурзије у иностранство.

ПРЕДСЕДНИК АССБ

др Славољуб Вићић, с.р.

Built Process