Важно обавештење за све студенте
21.10.2017.

Протекло је две године од када је оглашено упутство за плаћања и време је да се почне са применом у потпуности. Упрошћено, као што мора да попуни ИЗНОС и БРОЈ РАЧУНА уплатилац МОРА да попуни и ПОЗИВ НА БРОЈ на налогу за уплату.
Уплата која није извршена према упутству неће моћи да буде евидентирана!
Погледајте пример за плаћања приликом уписа друге и треће као и обнове прве и друге године.
Ако постоји неки студент коме нешто није јасно поводом овога нека се јави у скриптарницу.