Уплате за уџбенике
08.01.2018.

Студенти који су на буџету плаћају сваки уџбеник 1.290,00 динара. 
Пре плаћања проверите залихе у скриптарници.
Кратак подсетник за попуњавање налога за уплату:
– Пишите ЧИТКО!
– Ако купујете више уџбеника извршите једну уплату на укупан износ.
– Број рачуна школе је 840-1819666-96
– Поље позив на број попуните латиницом!
– У њега уписујете комплетан број индекса (слова, број, година) па слово К (то значи књиге)
– Не пишите косу црту / него цртице испред и иза године.

Пример: RB012-2006-К