Уплате студената

Приликом уписа у 2019/2020. школску годину обавиће се и контрола уплата за 2018/2019. годину. Студент који има неизмирене обавезе неће моћи да буде уписан док их не измири.