Рангирање за трећу годину

На основу  члана 103. став 1. Закона о високом образовању,  као и одлуке Наставно-стручног Већа одсека Висока хотелијерска школа и Наставно-стручног већа Академије струковних студија Београд о увећању укупног броја студената који се финансира из буџета за 10% у школској 2021/2022. години планирано је да број студента који се финансира из буџета на студијском програму Хотелијерство буде увећан са 35 на 39 студената, на студијском програму Гастрономија са 35 на 39 студената, а на студијском програму Ресторатерство са 20 на 22 студента. На студијском програму Ресторатерство  законски услов (члан 103. став 1 Закона о високом образовању) од минимум 48 ЕСПБ бодова за упис у статусу студента који се финансира из буџета има само 14 студената (види колону „Број ЕСПБ за ранг листу“).  Стога, преосталих 8 места који остају непопуњени на студијском програму Ресторатерство, равномерно се распоређује на студијске програме Хотелијерство и Гастрономија.  На студијски програм Хотелијерство се у статусу студента који се финансира из буџета уписује се 43 студента, а исти број и на студијски програм Гастрономија.

Коначне ранг листе за упис у трећу годину студија за:
– Студијски програм Хотелијерство
– Студијски програм Ресторатерство
– Студијски програм Гастрономија

За студенте који су уписани по посебним мерама уписа примењује се члан 103. став 5 Закона о високом образовању: Студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативној мери који у текућој школској години остваре 36 ЕСПБ имају право да се у наредној школској години финансирају из буџета.