Промоција и продаја у угоститељству

Материјал за предавања је на фејсбук групи PromocijaVHS20