Предузетнички менаџмент

Као и до сада, материјал за овај предмет можете да видите у фејсбук групи PreduzetnistvoVHS20.