Прва 2021

ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ

Студенти обављају стручну праксу у трајању од три месеца, у периоду јун 2021 – септембар 2021. године. Студенти могу конкурисати на две позиције од понуђених у списку објеката. Студенти се пријављују тако што шаљу на мејл адресу praksa@vhs.edu.rs најкасније  до среде 02.06.2021. године:

  • у потпуности попуњену пријаву за стручну праксу за школску 2020/2021. годину (линк за преузимање)
  •  биографију

Студенти који су запослени у угоститељским објектима, на пословима који одговарају опису стручне праксе за њихов студијски програм, а желе да своју праксу обаве у том угоститељском објекту, потребно је да најкасније до среде 02.06.2021. године пошаљу на мејл адресу praksa@vhs.edu.rs:

  • у потпуности попуњену пријаву за стручну праксу за школску 2020/2021. годину (линк за преузимање)
  • молбу студента за одобравање праксе у траженом угоститељском објекту
  • копију доказа о радном ангажовању (уговор о раду, уговор о привременим и повременим пословима и сл.)
  • потписану и оверену сагласност угоститељског објекта да студент може обављати праксу у том објекту