Обавештење (14.01.2021)

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању наставник вештина за ужу област Гастрономија број 01-15 од 12.01.2021. године.

Извештај се ставља на увид јавности дана 14.01.2021. године.

Заинтересовани се могу упознати са садржајем Извештаја у року од 15 дана, почев од 15.01.2021 године,у канцеларији Ане Миличић у седишту Академије (Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а) у времену од 10:00 до 13:00 часова или у Одсеку Висока хотелијерска школа (Београд, Кнеза Вишеслава 70) у канцеларији – Кабинет 2, у времену од 11:00 до 13:00 часова.

Председник Академије

Др Славољуб Вићић,с.р.