Обавештења (02.07.2021)

1.

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању наставник вештина  за ужу област Гастрономија , стручна дисциплина Посастичарство са пекарством  број  01-422  од  01.07.2021 године.

Извештај  се ставља  на увид јавности дана 02.07.2021. године , а рок у  увид јавности тече  почев од 03.07.2021 године.

Заинтересовани се могу упознати са садржајем Извештаја  у року од 15 дана, радним данима, у канцеларији Ане Миличић  у седишту Академије, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а у времену од  10:00 до 13:00 часова или у Одсеку Висока хотелијерска школа , Београд, Кнеза Вишеслава 70 у канцеларији- Кабинет 2 , у времену од  од  11:00 до 13:00 часова.


2.

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатимаи утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању наставник вештина  за ужу област Гастрономија  број  01-423 од  01.07.2021 године.

Извештај  се ставља  на увид јавности дана 02.07.2021. године , а рок у  увид јавности тече  почев од 03.07.2021 године.

Заинтересовани се могу упознати са садржајем Извештаја  у року од 15 дана, радним данима, у канцеларији Ане Миличић  у седишту Академије, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а у времену од  10:00 до 13:00 часова или у Одсеку Висока хотелијерска школа , Београд, Кнеза Вишеслава 70 у канцеларији- Кабинет 2 , у времену од  од  11:00 до 13:00 часова.