Мастер струковне студије

Академије струковних студија Београд , ушла је у процедуру добијања  акредитације за  следеће мастер  студијске програме:

  • Мастер студијски програм Пословна економија у туризму; одсек Висока туристичка школа
  • Струковна мастер медицинска сестра-5 модула, одсек Висока здравствена школа Струковни мастер физиотерапеут – Спортска рехабилитација, одсек Висока здравствена школа
  • Мастер студијски програм Менаџмент у угоститељству, одсек Висока хотелијерска школа