Масовна исхрана

Пето предавање: Санитарно-хигијенски захтеви

Четврто предавање: Увод у санитарно-хигијенске захтеве

Треће предавање: Декларисање и изјаве

Друго предавање: Макро, микро, вода

Прво предавање: Планирање правилне исхране