КОНКУРС за УПИС на основне студије


ПРЕ ДОЛАСКА У ШКОЛУ:

ПРИПРЕМИ СЛЕДЕЋЕ ОРИГИНАЛЕ:
Сведочанства за сваки завршени разред средње школе
Диплому средње школе
Извод из матичне књиге рођених
Уверење о држављанству не старије од 6 месеци (ако си држављанин Србије)
Личну карту (ако је издата у Србији и ако има чип)

ПРИПРЕМИ СЛЕДЕЋЕ ФОТОКОПИЈЕ:
Сведочанства за сваки завршени разред средње школе
Диплому средње школе
Извод из матичне књиге рођених
Уверење о држављанству
(не треба копија личне карте)

Ове фотокопије не оверавај код нотара!

НЕ ТРЕБА НИШТА ИЗ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ПРИПРЕМИ ДОДАТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

  • Ако имаш медаљу са републичког такмичења које је организовало Министарствио просвете, или медаљу са било ког међународног такмичења из предмета који се полажу на пријемном ПОНЕСИ и оригинал и обичну фотокопију дипломе са такмичења. Не доноси медаљу јер на њој не пише име!
  • Ако имаш страну диплому из средње школе донеси потврду да су документа предата на нострификацију.
  • Ако конкуришеш по посебним мерама уписа понеси пратећу документацију (оригинале и фотокопије).

ДОЂИ У ШКОЛУ (26, 27. или 28. јуна)

Понеси све припремљено и дођи у школу.
Пријем докумената је од 9 сати – не треба да долазиш раније.
Предаја докумената је до 15 часова. Дођи бар пола сата раније да би у школи попунио формуларе.

УЗМИ ПРИЈАВУ за упис
Формулари се добијају у приземљу школе, у скриптарници.

ПОПУНИ Пријаву и Потврду
У холу школе су столови на којима је упутство за наредне кораке.