Канцеларија за српско-кинеску сарадњу

Академија струковних студија Београд у чијем саставу се налазе Високa хотелијерска, Висока туристичка и Висока здравствена школа струковних студија угостиле су ове недеље петочлану делегацију са Џеђанг Колеџа за туризам из покрајине Хангџоу, НР Кине.

Ова званична посета резултат је потписивања Меморандума о сарадњи из децембра 2018. године између Високе хотелијерске школе струковних студија из Београда и Колеџа Џеђанг из НР Кине. Потписивањем Писма о намерама у Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, започела је прва фаза будуће сарадње која обухвата отварање Канцеларије за српско-кинеску сарадњу у области хотелијерства, туризма и здравственог туризма чија ће основна делатност бити размена студената и професора, стручна пракса, рад на заједничким пројектима, организовање заједничких конференција, конгреса и часописа, као и сарадња у области културе.

Уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и Амбасаде НР Кине, Академија струковних студија Београд и Колеџ за туризам Џеђанг успоставиће процес унапређивања кадрова из области хотелијерства, гастрономије, туризма и здравственог туризма.

У новоформираној Академији, заједничко коришћење свих материјалних, а посебно кадровских ресурса, допринело је да се започета сарадња са Џеђанг Колеџом из пријатељске Кине обогати новим садржајем.