Извештај

о кандидатима за избор у звање предавача за предмет Француски језик.

На основу решења број 300 од 24. јула 2019. године стављен је на увид јавности Извештај о кандидатима за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању предавача за ужу област француски језик број 297 од 18. јула 2019.

Заинтересовани се могу упознати са садржајем реферата у року од 15 дана у канцеларији секретара Високе хотелијерске школе у времену од 10 до 13 часова.