Oбавештење

Дана 9. октобра 2019. године, стављају се на увид  јавности:

  • Извештај  о кандидатима  за избор у звање и пријем у радни однос  вишег предавача за ужу област хотелијерство
  • Извештај  о кандидатима  за избор у звање и пријем у радни однос вишег предавача за ужу област ресторатерство.

Заинтересовани се могу упознати са садржајем Извештаја  у просторијама Школе (канцеларији секретара) у времену од  10 до 13 часова  у року од 15 дана.


Дана 4. октобра 2019. године , стављају се на увид  јавности:

  • Извештај  о кандидатима  за избор у звање и пријем у радни однос вишег предавача за ужу област исхрана
  • Извештај  о кандидатима  за избор у звање и пријем у радни однос наставника вештина за ужу област гастрономија .

Заинтересовани се могу упознати са садржајем Извештаја  у просторијама Школе (канцеларији секретара) у времену од  10 до 13 часова  у року од 15 дана (до 19. октобра 2019.).