Информатика у хотелијерству

Материјали за школску 2019/2020. годину


Информатика у хотелијерству – смер ГАСТРОНОМИЈА

(За смер Хотелијерство или Ресторатерство кликните ОВДЕ)


Дванаесто предавање

Предавање о рачунарским мрежама и интернету можете преузети овде. Такође, прочитајте из којих области су питања на испиту, кликом на следећи списак.


Једанаесто предавање

Погледајте и преузмите предавање о примени информационих технологија и информационих система у хотелијерству.


Десето предавање

Предавање о превођењу информационих захтева у дијаграм ентитета и везе можете преузети овде. Преузмите и  седми део градива из Word-a уз задатке за вежбу.


Девето предавање

Предавање о пројектовању информационих система у хотелијерству можете преузети овде. Преузмите и  шести део градива из Word-a уз задатке за вежбу.


Осмо предавање

Преузмите предавање Периферне јединице и секундарна меморија, као и презентацију са предавања о Софтверу. Преузмите и пети део градива из Word-a, уз задатке за вежбу.


Седмо предавање

Преузмите предавање Основне компоненте персоналног рачунара, као и  четврти део градива из Word-a уз задатке за вежбу.


Шесто предавање

Преузмите презентацију са предавања Развој информационих система,  као и трећи део градива из Word-a уз задатке за вежбу. 


Пето предавање

Погледајте и преузмите други део градива из Word-a уз задатке за вежбу.


Четврто предавање


Презентацију са предавања Представљање података и рачунарска логика можете преузети овде. Погледајте и преузмите и први део градива из Word-a, уз задатке за вежбу.


Треће предавање

Презентацију са предавања о основним појмовима из Информатике у хотелијерству можете преузети овде.
Преузмите и други део градива из PowerPoint-а.

Смернице за израду семинарског рада погледајте овде.

Рок за предају семинарског рада је 22. децембар 2019. до поноћи.


Друго предавање

Преузмите предавање о вештинама презентовања и прављења PowerPoint презентације.  Преузмите и градиво са вежби, први део градива из PowerPoint-а.


Прво предавање

Преузимите Уводно предавање, као и градиво о основама рада у оперативном систему Windows 10


Материјали за школску 2018/2019. годину

 

Информатика у хотелијерству – смерови ХОТЕЛИЈЕРСТВО и РЕСТОРАТЕРСТВО

(За смер Гастрономија кликните ОВДЕ)

Дванаести час

26.04.2019.

Предавање о рачунарским мрежама и интернету можете преузети овде. Такође, прочитајте из којих области су питања на испиту, кликом на следећи списак.
Једанаести час

17.04.2019.

Предавање о примени информационих технологија и информационих система у хотелијерству можете преузети овде. Преузмите и седми део градива из Word-a, уз задатке за вежбу.
Десети час

11.04.2019.

Предавање о превођењу информационих захтева у дијаграм ентитета и везе можете преузети овде. Преузмите и шести део градива из Word-a, уз задатке за вежбу.
Девети час

04.04.2019.

Предавање о пројектовању информационих система у хотелијерству можете преузети овде. Преузмите и пети део градива из Word-a, уз задатке за вежбу.
Осми час

29.03.2019.

Презентацију са предавања о софтверу можете преузети овде. Преузмите и четврти део градива из Word-a, уз задатке за вежбу.
Седми час

22.03.2019.

Преузмите предавање Периферне јединице и секундарна меморија, као и трећи део градива из Word-a уз задатке за вежбу.
Шести час

16.03.2019.

Преузмите предавање Основне компоненте персоналног рачунара, као и други део градива из Word-a уз задатке за вежбу.
Пети час

08.03.2019.

Погледајте и преузмите и први део градива из Word-a, уз задатке за вежбу.
Четврти час

28.02.2019.

Преузмите презентацију са предавања Развој информационих система. Погледајте и преузмите задатке из PowerPoint-а рађене на вежбама: први и други задатак.
СЕМИНАРСКИ РАД

28.02.2019.

Смернице за израду семинарског рада погледајте овде.
Трећи час

22.02.2019.

Презентацију са предавања о основним појмовима из Информатике у хотелијерству можете преузети овде, а са предавања Представљање података и рачунарска логика овде. Преузмите и други део градива из PowerPoint-а.
Други час

16.02.2019.

Преузмите предавање о вештинама презентовања и прављења PowerPoint презентације. Градиво са вежби, први део градива из PowerPoint-а можете преузети овде.
Уводно предавање

08.02.2019.

Уводно предавање можете преузети овде, а градиво са вежби о основама рада у оперативном систему Windows 10 можете преузети овде.