Информатика у хотелијерству

Материјали за школску 2019/2020. годину


 

Информатика у хотелијерству – смерови ХОТЕЛИЈЕРСТВО и РЕСТОРАТЕРСТВО

(За смер Гастрономија кликните ОВДЕ)


Једанаести час

Ове седмице настављамо са градивом о пројектовању информационих система у хотелијерству, па преузмите и пређите предавање о превођењу информационих захтева у дијаграм ентитета и везе и решите квиз на крају предавања тј. одговорите на питања за проверу знања. На вежбама треба да пређемо остатак градива о табелама у Word-у, па преузмите туторијал тј. седми део градива из Word-a, уз задатке за вежбу.
Десети час

Преузмите предавање о пројектовању информационих система у хотелијерству, са кратким квизом на крају, кроз који ћете тестирати да ли сте успешно савладали градиво. На вежбама ћемо почети да учимо и радимо са табелама у Word-у, тако да преузмите и шести део градива из Word-a уз задатке за вежбу. Иако за неке задатке стоји сугестија како их решавати, немојте одмах читати та упутства, пробајте прво да их решите самостално. Решења служе да проконтролишете задатке (или да их решите, ако не можете сами да се досетите како).
Девети час

Преузмите и пређите предавање о системском и апликативном софтверу. На крају предавања вам се налази кратак квиз, па можете проверити да ли сте успешно савладали градиво. Настављамо и са вежбама, па преузмите и пети део градива из Word-a, уз задатке за вежбу. Важно је не само да пређете овонедељно градиво из Word-a, већ и да самостално провежбате задатке (како бисте то знање и практично применили и на тај начин боље усвојили градиво).
Осми час

22.03.2020.

Преузмите предавање Периферне јединице и секундарна меморија.Као и до сада, најпре пређите градиво из приложене презентације, па након тога тестирајте своје знање решавањем кратког квиза који се налази на крају презентације.
Преузмите и четврти део градива из Word-a, уз задатке за вежбу. Потребно је да прво савладате градиво из Word-a које се налази у приложеном туторијалу, па након тога провежбате задатке. У задацима се, као што је то и раније био случај, вежба не само овонедељно градиво, већ и све што смо до сада прешли из Word-a на вежбама (стога, ако сте нешто заборавили, можете се вратити на претходне туторијале који су расположиви на овој страници предмета).
Седми час

16.03.2020.

Преузмите презентацију са предавања Основне компоненте персоналног рачунара, као и трећи део градива из Word-a уз задатке за вежбу.
Шести час

15.03.2020.

Погледајте и преузмите и други део градива из Word-a, уз задатке за вежбу.
Пети час

06.03.2020.

Преузмите презентацију са предавања Развој информационих система, као и први део градива из Word-a, уз задатке за вежбу.
Четврти час

29.02.2020.

Преузмите презентацију са предавања Представљање података и рачунарска логика.
Трећи час

21.02.2020.

Презентацију са предавања о основним појмовима из Информатике у хотелијерству можете преузети овде.
Преузмите и други део градива из PowerPoint-а.
Смернице за израду семинарског рада погледајте овде.

Рок за предају семинарског рада је 19. април 2020. до поднева.
Други час

13.02.2020.

Преузмите предавање о вештинама презентовања и прављења PowerPoint презентације. Преузмите и градиво са вежби, први део градива из PowerPoint-а.
Уводно предавање

07.02.2020.

Преузимите Уводно предавање, као и градиво о основама рада у оперативном систему Windows 10.

 


Информатика у хотелијерству – смер ГАСТРОНОМИЈА

(За смер Хотелијерство или Ресторатерство кликните ОВДЕ)


Дванаесто предавање

Предавање о рачунарским мрежама и интернету можете преузети овде. Такође, прочитајте из којих области су питања на испиту, кликом на следећи списак.


Једанаесто предавање

Погледајте и преузмите предавање о примени информационих технологија и информационих система у хотелијерству.


Десето предавање

Предавање о превођењу информационих захтева у дијаграм ентитета и везе можете преузети овде. Преузмите и  седми део градива из Word-a уз задатке за вежбу.


Девето предавање

Предавање о пројектовању информационих система у хотелијерству можете преузети овде. Преузмите и  шести део градива из Word-a уз задатке за вежбу.


Осмо предавање

Преузмите предавање Периферне јединице и секундарна меморија, као и презентацију са предавања о Софтверу. Преузмите и пети део градива из Word-a, уз задатке за вежбу.


Седмо предавање

Преузмите предавање Основне компоненте персоналног рачунара, као и  четврти део градива из Word-a уз задатке за вежбу.


Шесто предавање

Преузмите презентацију са предавања Развој информационих система,  као и трећи део градива из Word-a уз задатке за вежбу. 


Пето предавање

Погледајте и преузмите други део градива из Word-a уз задатке за вежбу.


Четврто предавање


Презентацију са предавања Представљање података и рачунарска логика можете преузети овде. Погледајте и преузмите и први део градива из Word-a, уз задатке за вежбу.


Треће предавање

Презентацију са предавања о основним појмовима из Информатике у хотелијерству можете преузети овде.
Преузмите и други део градива из PowerPoint-а.

Смернице за израду семинарског рада погледајте овде.

Рок за предају семинарског рада је 22. децембар 2019. до поноћи.


Друго предавање

Преузмите предавање о вештинама презентовања и прављења PowerPoint презентације.  Преузмите и градиво са вежби, први део градива из PowerPoint-а.


Прво предавање

Преузимите Уводно предавање, као и градиво о основама рада у оперативном систему Windows 10