Упис у другу, трећу или продужену завршну годину

Event Description

Уписивање студената ће се обавити по извршеном рангирању за буџет. Коначна ранг листа ће бити објављена 12. октобра 2019. до 10 часова.

Услов за упис у наредну школску годину је да су намирене све обавезе које је студент имао током последње уписане године. 

Упис у другу и трећу годину на терет буџета

Студенти који су стекли право на финансирање из буџета треба да дођу и упишу 2019/2020. школску годину у ПОНЕДЕЉАК, 14. октобра. 
Упис се врши на шалтеру студентске службе од 09 до 13 часова. Потребно је да студенти предају:

  • Индекс
  • Образац за избор и пренос предмета
  • Образац ШВ-20 (попуњен у два примерка и без слике)

Обрасци се добијају у школи, студент не мора да дође лично, али особа која ће донети документа треба да зна неопходне податке за попуњавање образаца, нарочито ШВ-20.
Ко се не упише сматраће се да је одустао!

Упис за студенте који плаћају школарину је у следећим терминима:

  • Упис у ДРУГУ годину студија – уторак и среда (15. и 16. октобар)
  • Упис у ТРЕЋУ годину студија – четвртак и петак (17. и 18. октобар)

Упис се врши на шалтеру студентске службе од 09 до 13 часова. Потребно је да студенти предају:

  • Индекс
  • Образац за избор и пренос предмета
  • Образац ШВ-20 (попуњен у два примерка и без слике)
  • Доказ о уплати школарине

Обрасци се добијају у школи, студент не мора да дође лично, али особа која ће донети документа треба да зна неопходне податке за попуњавање образаца, нарочито ШВ-20.

За све они који не поднесу документацију у наведеним терминима биће одређени нови датуми за упис.

Препоручујемо студентима који уписују апсолвентски стаж да избегавају гужву и не долазе у горе наведеним терминима.

Школска година за апсолвенте износи 10.000 динара а пренос сваког неположеног предмета износи 3.000,00 динара. Пренос неоцењене стручне праксе, пројектног и дипломског рада се не плаћа. Студент који је током треће године био на буџету а прву у другу годину студија  није обнављао, прву продужену завршну годину не плаћа – има статус студента на буџету.

Built Process