Упис на студије у Високој хотелијерској школи

Упис на студије у Високој хотелијерској школи
 • 23 септембра, 2022
 • 09:00 AM to  02:00 PM
 • Кнеза Вишеслава 70

Event Description

Све о упису у школску 2024/2025. годину погледајте на страници upis.vhs.edu.rs


Текст на овој страни је од уписа у школску 2022/2023. годину

Део о пријемном испиту је овде.

Водич за упис у прву годину студија (прочитајте све јер је све важно)

Упис у прву годину студија могу да обаве кандидати који су учествовали на Конкурсу и чије се име налази на Коначној ранг листи

На упис не мора да се дође лично, али особа која долази мора да понесе и зна све што је неопходно за упис.

Шта треба донети у школу на дан уписа:

1.) Оригинална документа (остају у школи)

 • Извод из матичне књиге рођених (вади се у Општини, за потребе уписа на факултет не плаћа се такса)
 • Уверење о држављанству не старије од 6 месеци (подносе само држављани Републике Србије, вади се у Општини, а за потребе уписа на факултет не плаћа се такса)
 • Сведочанство за сваку годину завршене средње школе
 • Диплому о завршеној средњој школи (у трогодишњем или четворогодишњем трајању)

2.) Две идентичне фотографије

Понесите две фотографије ширине 35 и висине 45 милиметара (или 3,5 х 4,5 cm). Фотографија за јавну исправу мора испуњавати следеће услове: Врх главе (косе) је 3 милиметра од горње ивице фотографије а висина главе (од врха главе до врха браде) је од 32 до 36 милиметара.Напомена (нарочито за девојке): немојте доносити „уметничке“ фотографије са матурске вечери или сличних прослава.

А у школи можете добити остало:

3.) Индекс и образац ШВ20

Индекс два обрасца ШВ-20 добијате у школи.
4.) Изјава о коришћењу података о личности -добија се у школи (шта подразумева коришћење података погледајте овде);

5.) ЗПУ чланарина (Здравствено потпорно удружење студената Београда) – плаћа се у школи 400 динара у готовини (ПРИПРЕМИТЕ ТАЧАН ИЗНОС!).

6.) Други страни језик

Приликом уписа студент бира други страни језик. Енглески језик је обавезан за све (предмет се зове Пословни енглески језик) а други језик се бира између немачког, руског или француског језика. Изборни језик је почетни, не захтева предзнање.

7.) Студенти који плаћају школарину  доносе и

 • Доказ о уплати прве рате школарине а

Школарина може да се плаћа на три начина која бира студент:

 1. У целости на дан уписа
 2. У две једнаке рате (прва рата на дан уписа а друга до 1. фебруара 2022.)
 3. На више рата (прва рата 40% школарина на дан уписа а остатак у 6 једнаких месечних рата почев од новембра 2021. закључно са априлом 2022.)

ВАЖНО!!!

Уплата се врши на рачун Академије струковних студија Београд.

Поље ПОЗИВ на број (одобрење) не сме да се погреши. Приликом конкурса неколико кандидата је импровизовало и њихове уплате нису евидентиране. Ако нисте сачували пример за уплату са конкурса потражите свој број у овој табели. Сваки кандидат има свој позив на број!

8.) Студенти   склапају и Уговор о школарини за школску 2022/2023


Коначна ранг листа у трећем уписном року


ОСТВАРЕНИ ПОЕНИ У ТРЕЋЕМ УПИСНОМ РОКУ – погледајте табелу.


ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ У ТРЕЋЕМ УПИСНОМ РОКУ почињу у среду, 28. септембра у 9 часова.


Завршен је упис у другом конкурсном року. 

Нису попуњена сва места за Хотелијерство и Ресторатерство па је отворен Конкурс за трећи уписни рок. Текст Конкурса прочитајте овде.


Практично образовање за твоју сигурну будућност

На овом сајту можете наћи све битне информације о Високој хотелијерској школи, предлажемо да их погледате како бисте стекли ширу слику о школи у којој ћете, надамо се, провести наредне три незаборавне године. Питања има много, преузмите доње брошуре јер се у њима налазе одговори на најчешће постављана питања. Пажљиво погледајте све материјале јер све је важно.

ЗАШТО ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА?

Иван Виторовић, директор компаније „Мона хотел менаџмент“, говори о томе шта је важно  приликом доношења одлуке избору будућег образовања. Погледајте видео запис.

УСЛОВ ЗА УПИС 

На студијске програме Хотелијерство, Ресторатерство и Гастрономија:

 • завршена средња школа и
 • пријемни испит.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Приликом конкурисања у школу треба донети следећа оригинална документа и обичне (неоверене) фотокопије:

 • сва сведочанства из средње школе
 • диплому из средње школе
 • извод из матичне књиге рођених
 • уверење о држављанству не старије од 6 месеци

Оригинална документа се дају на увид а фотокопије задржава школа и не враћа их.

Поред наведених докумената кандидат прилаже и Пријаву на конкурс. Овај образац се набавља у школи на дан предаје документације. У пријави кандидат бира студијски програм за који конкурише као и предмете које жели да полаже на пријемном испиту.

Кандидат не мора лично да преда конкурсну документацију, то може учинити друга особа (под условом да зна шта треба да попуни у Пријави).

Погледајте детаљни водич за предају докумената и погледајте скраћено упутство (корак-по-корак).

Трошкови полагања пријемног испита износе 6000 динара.

Важно! Не плаћајте ове трошкове унапред!
Приликом предаје конкурснје документације добићете упутство како да попуните налог за уплату, а доказ о уплати кандидат доноси се на полагање пријемног.

ВАЖНИ ТЕРМИНИ ЗА КОНКУРС И УПИС

Активност Термини у трећем уписном року
Пријављивање кандидата (предаја докумената) 23, 26. и 27. IX 2022.  од 9-14 часова
Списак пријављених кандидата 27. IX 2022. г. до 15 часова
Полагање пријемног испита 28. IX 2022. године у 9 часова
Прелиминарна ранг листа 29. IX 2022. г. до 11 часова
Увид у тест и улагање приговора на Прелиминарну ранг листу Комисији 29. IX 2022. г. од 11 до 12 часова
Одлука Комисије за упис 29. IX 2022. г. од 12 до 13 часова
Жалба председнику Академије 29. IX 2022. г. од 13 до 14 часова
Решење по жалби председника Академије 29. IX 2022. г. до 15 часова
Коначна ранг листа 29. IX 2022. године до 15:30 часова
Упис примљених кандидата 30. IX 2022. г. од 9 до 11 часова

СТУДИРАЊЕ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Буџетска места су попуњена у првом уписном року. 

ЦЕНА ШКОЛАРИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

Студенти који не стекну право студирања на терет буџета плаћају школарину по ценовнику који се примењује од школске 2022/2023. године:
Хотелијерство 70.200 динара
Ресторатерство 75.000 динара 
Гастрономија 90.000 динара 

СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКЕ ДОМОВЕ
Студенти прве године конкуришу за смештај у домове почетком септембра. Обавештење прочитајте овде или на интернет страници https://sc.rs/sc/

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ЗА УПИС

Кандидати полажу ТРИ испита. До питања за припрему пријемних испита можете доћи кликом назив предмета у доњем тексту. Први испит је из страног језика (бира се један од четири понуђена), а максималан број бодова је 30.

Други испит зависи од студијског програма за који се конкурише. Максималан број бодова на тесту је 20. За студијски програм ХОТЕЛИЈЕРСТВО полаже се један од следећа четири:

За студијски програм РЕСТОРАТЕРСТВО полаже се један од следећа четири:

За студијски програм ГАСТРОНОМИЈА обавезно се полаже

ТРЕЋИ испит такође зависи од студијског програма за који се конкурише. Максималан број бодова на овом тесту је 10. За студијски програм ХОТЕЛИЈЕРСТВО послаже се писмено

За студијски програм РЕСТОРАТЕРСТВО трећи је практични испит из УСЛУЖИВАЊА. Оцењују се следеће категорије (до 2 бода по свакој):

 • лична хигијена са хигијеном рада, приступ и став
 • организација и техника радних процеса
 • култура опхођења и понашања
 • опште вештине на радном месту
 • завршни радови и операције

За студијски програм ГАСТРОНОМИЈА последњи је практични испит из КУВАРСТВА. Оцењују се следеће категорије (до 2 бода по свакој):

 • лична хигијена са хигијеном рада, приступ и став Под приступом и ставом се подразумева како се кандидат односи према радном месту / простору где обавља практични задатак, затим положај тела, однос према алату, намирницама, прелазак на следећу радну операцију.
 • организација и техника радних процеса
 • препознавање животних намирница и њихова примена
 • опште вештине на радном месту
 • завршни радови и операције Под завршним радовима и операцијама се подразумева како се кандидат односи према радном месту на коме је претходно обављао радне операције, како је поспремио иза себе намирнице, алате, радне даске и друго посуђе које је користио, хигијенски став и поштовање HACCP.

За практични испит из КУВАРСТВА кандидати треба да понесу униформу. Уколико је немају, школа ће им исту обезбедити за овај испит.

МЕРИЛА ЗА ФОРМИРАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА

Избор кандидата врши се на основу следећих мерила:

I – Општег успеха из средње школе кojи се вреднује и израчунава у бодовима, на следећи начин: Саберу се просечне оцене за сваки разред (које су наведене на сваком сведочанству) и добијени збир се помножи са два. Уколико је на сведочанству просечна оцена написана са више децимала, врши се заокруживање на две децимале. По овом основу кандидат може остварити најмање 12 а највише 40 бодова.

II – Успеха на пријемном испиту кojи се вреднује у бодовима оствареним решавањем три теста: – за тест из страног језика од 0 до 30 бодова, – за други изборни предмет од 0 до 20 бодова и – за практични испит или тест информисаности од 0 до 10 бодова. По овом основу кандидат може остварити највише 60 бодова.

Кандидат који је као ученик завршног разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на Републичком такмичењу које организује Министарство просвете или на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит из тог предмета и за њега добија максимални број бодова.

На основу наведених мерила добија се укупан број бодова (највише 100) који служи као критеријум за формирање РАНГ ЛИСТЕ кандидата. Ранг листа је сложена по броју остварених бодова, од највећег до најмањег, тако да ће се на првом месту наћи кандидат који је по поменутим мерилима остварио највећи број бодова.

Built Process