Упис на студије у Високој хотелијерској школи

Event Description

Драги будући студенти,

Одсек Висока хотелијерска школа организује манифестацију „Отворена врата“ намењену првенствено ученицима средњих стручних школа и гимназија.

Заинтересовани ученици имаће могућност да директно са професорима и колегама из стручних служби поразговарају и добију важне информације о начину полагања пријемног испита и процедурама уписа, специфичностима студијских програма Хотелијерство, Ресторатерство и Гастрономија, стручној пракси, могућностима за наставак школовања на струковним мастерима, могућностима студентске мобилности током студирања.

Посета укључује обилазак просторија Високе хотелијерске школе, учионица, амфитеатра, кабинета за гастрономију, кабинета за ресторатерство, кабинета за информатику, сала као и осталих просторија. Зграда Високе хотелијерске школе је модеран објекат који студентима пружа оптималне услове за студирање, у шта ће се моћи уверити сви заинтересовани ученици који се пријаве за отворена врата.

Нудимо Вам више термина и то:

6. април 2022. године у 11 часова
20. април 2022. године у 11 часова
11. мај 2022. године у 11 часова
25. мај 2022. године у 11 часова
8. јун 2022. године у 11 часова
15. јун 2022. године у 11 часова

Обавезна је претходна пријава на upis@vhs.edu.rs

Одсек Висока хотелијерска школа се налази у најлепшем београдском парку, Кошутњаку, на адреси Кнеза Вишеслава 70. Уз помоћ Гугл навигације погледајте како доћи до нас

Добро дошли!

 

Поред посете просторијама школе, објављујемо и термине у којима ће се, преко апликације Зум, одржавати онлајн отворена врата, за све оне који нису у могућности да дођу (или су били а заборавили су нешто да питају). Заинтересовани за упис могу се пријавити путем имејл адресе upis@vhs.edu.rs а након пријаве ће добити све неопходне параметре за приступ . У мејлу обавезно наведите за који термин се пријављујете.

Расположиви термини су:

24. фебруар (2022. године) у 17 часова;
17. март (2022. године) у 17 часова;
21. април (2022. године) у 17 часова;
12. мај (2022. године) у 17 часова;
26. мај (2022. године) у 17 часова;
09. јун (2022. године) у 17 часова и
23. јун (2022. године) у 17 часова;

 


Практично образовање за твоју сигурну будућност

На овом сајту можете наћи све битне информације о Високој хотелијерској школи, предлажемо да их погледате како бисте стекли ширу слику о школи у којој ћете, надамо се, провести наредне три незаборавне године. Питања има много, преузмите доње брошуре јер се у њима налазе одговори на најчешће постављана питања. Пажљиво погледајте све материјале јер све је важно.

ЗАШТО ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА?

Иван Виторовић, директор компаније „Мона хотел менаџмент“, говори о томе шта је важно  приликом доношења одлуке избору будућег образовања. Погледајте видео запис.

  
УСЛОВ ЗА УПИС 
На студијске програме Хотелијерство, Ресторатерство и Гастрономија:

 • завршена средња школа и
 • пријемни испит.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Приликом конкурисања у школу треба донети следећа оригинална документа и обичне (неоверене) фотокопије:

 • сва сведочанства из средње школе
 • диплому из средње школе
 • извод из матичне књиге рођених
 • уверење о држављанству

Оригинална документа се дају на увид а фотокопије задржава школа и не враћа их.

Поред наведених докумената кандидат прилаже и Пријаву на конкурс. Овај образац се налази у Информатору који се купује на дан предаје документације. У пријави кандидат бира студијски програм за који конкурише као и предмете које жели да полаже на пријемном испиту.

Кандидат не мора лично да преда конкурсну документацију, то може учинити друга особа (под условом да зна шта треба да попуни у Пријави).

СТУДИРАЊЕ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Влада Републике Србије за сваку школску годину доноси Одлуку о броју студената који могу бити финансирани на терет буџета. Када Одлука буде донета објавићемо податке. 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ЗА УПИС

Кандидати полажу ТРИ испита.
До питања за припрему пријемних испита можете доћи кликом назив предмета у доњем тексту.
Први испит је из страног језика (бира се један од четири понуђена), а максималан број бодова је 30.

Други испит зависи од студијског програма за који се конкурише. Максималан број бодова на тесту је 20.

За студијски програм ХОТЕЛИЈЕРСТВО полаже се један од следећа четири:

За студијски програм РЕСТОРАТЕРСТВО полаже се један од следећа четири:

За студијски програм ГАСТРОНОМИЈА обавезно се полаже

ТРЕЋИ испит такође зависи од студијског програма за који се конкурише. Максималан број бодова на овом тесту је 10.

За студијски програм ХОТЕЛИЈЕРСТВО послаже се писмено

За студијски програм РЕСТОРАТЕРСТВО трећи је практични испит из УСЛУЖИВАЊА.
Оцењују се следеће категорије (до 2 бода по свакој):

 • лична хигијена са хигијеном рада, приступ и став
 • организација и техника радних процеса
 • култура опхођења и понашања
 • опште вештине на радном месту
 • завршни радови и операције

За студијски програм ГАСТРОНОМИЈА последњи је практични испит из КУВАРСТВА.
Оцењују се следеће категорије (до 2 бода по свакој):

 • лична хигијена са хигијеном рада, приступ и став
  Под приступом и ставом се подразумева како се кандидат односи према радном месту / простору где обавља практични задатак, затим положај тела, однос према алату, намирницама, прелазак на следећу радну операцију.
 • организација и техника радних процеса
 • препознавање животних намирница и њихова примена
 • опште вештине на радном месту
 • завршни радови и операције
  Под завршним радовима и операцијама се подразумева како се кандидат односи према радном месту на коме је претходно обављао радне операције, како је поспремио иза себе намирнице, алате, радне даске и друго посуђе које је користио, хигијенски став и поштовање HACCP.

За практични испит из КУВАРСТВА кандидати треба да понесу униформу. Уколико је немају, школа ће им исту обезбедити за овај испит.

МЕРИЛА ЗА ФОРМИРАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА

Избор кандидата врши се на основу следећих мерила:

I – Општег успеха из средње школе кojи се вреднује и израчунава у бодовима, на следећи начин:
Саберу се просечне оцене за сваки разред (које су наведене на сваком сведочанству) и добијени збир се помножи са два.
Уколико је на сведочанству просечна оцена написана са више децимала, врши се заокруживање на две децимале.
По овом основу кандидат може остварити најмање 12 а највише 40 бодова.

II – Успеха на пријемном испиту кojи се вреднује у бодовима оствареним решавањем три теста:
– за тест из страног језика од 0 до 30 бодова,
– за други изборни предмет од 0 до 20 бодова и
– за практични испит или тест информисаности од 0 до 10 бодова.
По овом основу кандидат може остварити највише 60 бодова.
Кандидат који је као ученик завршног разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на Републичком такмичењу које организује Министарство просвете или на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит из тог предмета и за њега добија максимални број бодова.

На основу наведених мерила добија се укупан број бодова (највише 100) који служи као критеријум за формирање РАНГ ЛИСТЕ кандидата. Ранг листа је сложена по броју остварених бодова, од највећег до најмањег, тако да ће се на првом месту наћи кандидат који је по поменутим мерилима остварио највећи број бодова.

Built Process