Упис у прву годину студија школске 2021/2022.

Event Description

ДРУГИ УПИСНИ РОК

Истекли су сви рокови за приговоре и жалбе, тако да објављујемо

КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ

за упис у прву годину студија у другом уписном року за школску 2021/2022. годину.

Водич за упис у прву годину студија (прочитајте све јер је све важно)

УПИС ће бити у понедељак, 13. септембра од 9 до 14 часова.

На упис не мора да се дође лично, али особа која долази мора да понесе и зна све што је неопходно за упис.

Шта треба донети у школу на дан уписа:

1.) Оригинална документа (остају у школи)

 • Извод из матичне књиге рођених (вади се у Општини, за потребе уписа на факултет не плаћа се такса)
 • Уверење о држављанству (подносе само држављани Републике Србије, вади се у Општини, а за потребе уписа на факултет не плаћа се такса). Ко није држављанин подноси изјаву да је припадник српске националне мањине из суседне државе.
 • Сведочанство за сваку годину завршене средње школе
 • Диплому о завршеној средњој школи (у трогодишњем или четворогодишњем трајању)
  (ако је средња школа завршена у иностранству прилаже се и Решење о нострификацији)

2.) Две идентичне фотографије

Понесите две фотографије ширине 35 и висине 45 милиметара (или 3,5 х 4,5 cm). Фотографија за јавну исправу мора испуњавати следеће услове: Врх главе (косе) је 3 милиметра од горње ивице фотографије а висина главе (од врха главе до врха браде) је од 32 до 36 милиметара. Напомена (нарочито за девојке): немојте доносити „уметничке“ фотографије са матурске вечери или сличних прослава.

А у школи можете добити остало:

3.) Индекс и образац ШВ20

4.) Изјава о коришћењу података о личности -добија се у школи (шта подразумева коришћење података погледајте овде);

5.) ЗПУ чланарина (Здравствено потпорно удружење студената Београда) – плаћа се у школи 400 динара у готовини (ПРИПРЕМИТЕ ТАЧАН ИЗНОС!).

6.) Други страни језик

Приликом уписа студент бира други страни језик. Енглески језик је обавезан за све (предмет се зове Пословни енглески језик) а други језик се бира између немачког, руског или француског језика. Изборни језик је почетни, не захтева предзнање.

7.) Доказ о уплати прве рате школарине

Школарина може да се плаћа на три начина која бира студент:

 1. У целости на дан уписа
 2. У две једнаке рате (прва рата на дан уписа а друга до 1. фебруара 2022.)
 3. На више рата (прва рата 40% школарина на дан уписа а остатак у 6 једнаких месечних рата почев од новембра 2021. закључно са априлом 2022.)

ВАЖНО!!!

Уплата се врши на рачун Академије струковних студија Београд.

Поље ПОЗИВ на број (одобрење) не сме да се погреши. Приликом конкурса неколико кандидата је импровизовало и њихове уплате нису евидентиране. Ако нисте сачували пример за уплату са конкурса потражите свој број у овој табели.

8.) Студенти склапају и Уговор о студирању за школску 2021/2022

ИНДЕКСИ остају у школи до почетка школске године а студенти ће добити Уверење да су уписани у школску 2021/2022. годину.


Ранг листа кандидата по студијском програму за који су конкурисали и по укупном броју поена.

На прелиминарној ранг листи уочена је грешка у поенима кандидата са бројем пријаве 326. Тест који носи 20 поена није обрађен па је то исправљено у горе објављеној ранг листи. Нико није затражио увид у тест нити је уложио приговора руководиоцу Одсека на прелиминарну ранг листу.


Прелиминарна ранг листа је овде


Тачни одговори на питања са пријемног:


Завршен је пријем докумената, сада следи полагање пријемних испита.

Молимо све кандидате да на овом списку провере податке које смо унели и ако има грешака да одмах пошаљу мејл на адресу upis@vhs.edu.rs како бисмо то исправили.

Полагање је 6. и 7. септембра у 9 часова. У понедељак се полажу изабрани стручни предмети а у уторак изабрани страни језик.

Дођите бар 20 минута раније, понесите личну карту (или неки други документ са сликом), потврду коју сте добили приликом предаје документације, доказ о уплати за трошкове конкурса и оловку.

Кандидати који полажу практични део из услуживања или куварства могу да понесу радну униформу.


Пријављивање на конкурс је у четвртак и петак (2. и 3. септембра) од 9 до 15 часова (дођите бар до 14:30 часова јер се у школи попуњава пријава за шта треба времена).

Понесите са собом следећа оригинална документа и њихове неоверене фотокопије:
– Сведочанства за сваки завршени разред средње школе
– Диплому о завршеној средњој школи
– Извод из матичне књиге рођених
– Уверење о држављанству (само за држављане Србије)
Кандидати који су средњу школу завршили у иностранству подносе Решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању које издаје Агенција за квалификације у Београду, Мајке Јевросиме 51. Ако
Решење није издато, онда поднети доказ да су документа предата на нострификацију.

Кандидати који су освојили награде (I, II или III место) у последњем разреду средње школе на такмичењима у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја или
на међународним такмичењима треба да понесу и дипломе којима то доказују како би били ослобођени полагања пријемних испита из те области.

Држављани Републике Србије који су школске 2020/2021. године средњу школу завршили у иностранству подносе Решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем
образовању. Ако решење није издато, онда се подноси доказ да су документа предата на нострификацију. Ако је школа завршена у Републици Српској, нострификација није потребна.

Припадник српске националне мањине из суседних земаља предаје и Изјаву коју може да узме у школи.

Понесите и личну карту кандидата као и 500 динара за Информатор.


Заинтересовани кандидати имали су могућност за онлајн контакт када су постављали питања професорима гастрономије, ресторатерства и хотелијерства, као и професорима других предмета. Састанак је био организовани преко апликације Зум (Zoom)  26. августа.


Погледајте текст Конкурса за други уписни рок.

Пријављивање на конкурс је 2. и 3 септембра од 9 до 15 часова.

Шта треба донети од докумената погледајте овде

Полагање пријемног испита је 6. и 7. септембра.

Упис је 13. и 14. септембра.


Практично образовање за твоју сигурну будућност

На овом сајту можете наћи све битне информације о Високој хотелијерској школи, предлажемо да их погледате како бисте стекли ширу слику о школи у којој ћете, надамо се, провести наредне три незаборавне године. Питања има много, преузмите доње брошуре јер се у њима налазе одговори на најчешће постављана питања. Пажљиво погледајте све материјале јер све је важно.

ЗАШТО ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА?

Иван Виторовић, директор компаније „Мона хотел менаџмент“, говори о томе шта је важно  приликом доношења одлуке избору будућег образовања. Погледајте видео запис.

  
УСЛОВ ЗА УПИС 
На студијске програме Хотелијерство, Ресторатерство и Гастрономија:

 • завршена средња школа и
 • пријемни испит.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

Пријављивање на конкурс је 2. и 3 септембра од 9 до 15 часова.

Савет: Нема потребе да долазите у школу пре ових термина.

Неопходна документа за пријављивање на конкурс погледајте овде
За пријављивање на конкурс потребно је донети оригинална документа и неоверене фотокопије.
Оригинална документа се достављају на увид а фотокопије задржава Школа (и не враћа их!).
Поред предвиђених докумената, кандидат прилаже попуњену ПРИЈАВУ на конкурс коју набавља у Школи на дан подношења конкурсне документације. Пријава се налази у Информатору који ће се продавати у скриптарници за 500 динара.
Кандидат мора да достави на увид и ЛИЧНУ КАРТУ (не треба копија исте) на дан предаје документације.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ЗА УПИС

Кандидати полажу ТРИ испита.
До питања за припрему пријемних испита можете доћи кликом назив предмета у доњем тексту.
Први испит је из страног језика (бира се један од четири понуђена), а максималан број бодова је 30.

Други испит зависи од студијског програма за који се конкурише. Максималан број бодова на тесту је 20.

За студијски програм ХОТЕЛИЈЕРСТВО полаже се један од следећа четири:

За студијски програм РЕСТОРАТЕРСТВО полаже се један од следећа четири:

За студијски програм ГАСТРОНОМИЈА обавезно се полаже

ТРЕЋИ испит такође зависи од студијског програма за који се конкурише. Максималан број бодова на овом тесту је 10.

За студијски програм ХОТЕЛИЈЕРСТВО послаже се писмено

За студијски програм РЕСТОРАТЕРСТВО трећи је практични испит из УСЛУЖИВАЊА.
Оцењују се следеће категорије (до 2 бода по свакој):

 • лична хигијена са хигијеном рада, приступ и став
 • организација и техника радних процеса
 • култура опхођења и понашања
 • опште вештине на радном месту
 • завршни радови и операције

За студијски програм ГАСТРОНОМИЈА последњи је практични испит из КУВАРСТВА.
Оцењују се следеће категорије (до 2 бода по свакој):

 • лична хигијена са хигијеном рада, приступ и став
  Под приступом и ставом се подразумева како се кандидат односи према радном месту / простору где обавља практични задатак, затим положај тела, однос према алату, намирницама, прелазак на следећу радну операцију.
 • организација и техника радних процеса
 • препознавање животних намирница и њихова примена
 • опште вештине на радном месту
 • завршни радови и операције
  Под завршним радовима и операцијама се подразумева како се кандидат односи према радном месту на коме је претходно обављао радне операције, како је поспремио иза себе намирнице, алате, радне даске и друго посуђе које је користио, хигијенски став и поштовање HACCP.

За практични испит из КУВАРСТВА кандидати треба да понесу униформу. Уколико је немају, школа ће им исту обезбедити за овај испит.

МЕРИЛА ЗА ФОРМИРАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА

Избор кандидата врши се на основу следећих мерила:

I – Општег успеха из средње школе кojи се вреднује и израчунава у бодовима, на следећи начин:
Саберу се просечне оцене за сваки разред (које су наведене на сваком сведочанству) и добијени збир се помножи са два.
Уколико је на сведочанству просечна оцена написана са више децимала, врши се заокруживање на две децимале.
По овом основу кандидат може остварити најмање 12 а највише 40 бодова.

II – Успеха на пријемном испиту кojи се вреднује у бодовима оствареним решавањем три теста:
– за тест из страног језика од 0 до 30 бодова,
– за други изборни предмет од 0 до 20 бодова и
– за практични испит или тест информисаности од 0 до 10 бодова.
По овом основу кандидат може остварити највише 60 бодова.
Кандидат који је као ученик завршног разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на Републичком такмичењу које организује Министарство просвете или на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит из тог предмета и за њега добија максимални број бодова.

На основу наведених мерила добија се укупан број бодова (највише 100) који служи као критеријум за формирање РАНГ ЛИСТЕ кандидата. Ранг листа је сложена по броју остварених бодова, од највећег до најмањег, тако да ће се на првом месту наћи кандидат који је по поменутим мерилима остварио највећи број бодова.

Built Process