Упис у прву годину студија школске 2021/2022.

Event Description

ДРУГИ УПИСНИ РОК:

Погледајте текст Конкурса за други уписни рок.

Подношење документације на Конкурс је 2. и 3. септембра од 9 до 15 часова.


ПРВИ УПИСНИ РОК:

УПИС у првом уписном року је завршен. На Ранг листи за Хотелијерство један кандидат није уписан као студент који ће се финансирати из буџета јер је већ уписан у том статусу на другој школи. Закон о високом образовању не дозвољава да студент буде два пута финансиран из буџета за исту годину студија. Тако је једно место остало слободно те је приступљено прозивци, првопрозвани кандидат са редног броја 36 је био присутан,  и тиме прозивка завршена.

Број буџетских места за Ресторатере је попуњен тако да за њих сигурно неће бити прозивке.

ПРВИ ДАН УПИСА је завршен. Студенти су се уписивали на студијски програм Гастрономија. Број буџетских места је попуњен тако да за Гастрономе сигурно неће бити прозивке.


КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ

Погледајте коначне ранг листе за упис.

На листама су, у колони Статус, обележени кандидати који су стекли право на финансирање из буџета. Уколико се неко од њих не упише (одустане или нема право на буџет јер је већ уписан на буџет на некој другој високошколској установи) вршиће се прозивка кандидата. Прозивка ће се обавити у петак, 9. јула у 15:15 часова у сали 1 и на коју се позивају кандидати који су били испод границе која означава студенте који су стекли право уписа студија на терет буџета.

Прозивка се обавља на следећи начин:

Прво се прозива први кандидат који се налази испод црте. Уколико се прозвани кандидат не одазове у том тренутку, прозива се следећи са ранг листе све док се не попуне евентуално преостала буџетска места.

Прозивка ће се обавити понаособ за сваки студијски програм на коме буде упражњених буџетских места.

На прозивку, као и на упис, кандидат не мора доћи лично.

Уколико се буџетска места попуне у доле наведеним терминима уписа прозивке неће бити.


Гастрономи могу да се упишу у четвртак (8. јула) од 9 до 15 часова

Хотелијери могу да се упишу у петак (9. јула) од 9 до 15 часова

Ресторатери могу да се упишу у петак (9. јула) од 9 до 15 часова


Водич за упис у прву годину студија (прочитајте све јер је све важно)

Упис у прву годину студија могу да обаве кандидати који су учествовали на Конкурсу и чије се име налази на Коначној ранг листи (објављује се у среду, 7. јула) до редног броја наведеног на свакој листи. Статус сваког будућег студента за школску 2021/2022. годину (да ли ће бити финансиран из буџета Републике Србије или ће самостално плаћати школарину)  је такође наведен на коначној листи.

На упис не мора да се дође лично, али особа која долази мора да понесе и зна све што је неопходно за упис.

Шта треба донети у школу на дан уписа:

1.) Оригинална документа (остају у школи)

  • Извод из матичне књиге рођених (вади се у Општини, за потребе уписа на факултет не плаћа се такса)
  • Уверење о држављанству (подносе само држављани Републике Србије, вади се у Општини, а за потребе уписа на факултет не плаћа се такса)
  • Сведочанство за сваку годину завршене средње школе
  • Диплому о завршеној средњој школи (у трогодишњем или четворогодишњем трајању)

2.) Две идентичне фотографије

Понесите две фотографије ширине 35 и висине 45 милиметара (или 3,5 х 4,5 cm). Фотографија за јавну исправу мора испуњавати следеће услове: Врх главе (косе) је 3 милиметра од горње ивице фотографије а висина главе (од врха главе до врха браде) је од 32 до 36 милиметара. Напомена (нарочито за девојке): немојте доносити „уметничке“ фотографије са матурске вечери или сличних прослава.

А у школи можете добити остало:

3.) Индекс и образац ШВ20

Уколико Индекс купите у школи добићете уз њега два обрасца ШВ-20.
Напомена: Школа не продаје посебно обрасце ШВ-20.

4.) Изјава о коришћењу података о личности -добија се у школи (шта подразумева коришћење података погледајте овде);

5.) ЗПУ чланарина (Здравствено потпорно удружење студената Београда) – плаћа се у школи 400 динара у готовини (ПРИПРЕМИТЕ ТАЧАН ИЗНОС!).

6.) Други страни језик

Приликом уписа студент бира други страни језик. Енглески језик је обавезан за све (предмет се зове Пословни енглески језик) а други језик се бира између немачког, руског или француског језика. Изборни језик је почетни, не захтева предзнање.

 

7.) Студенти који плаћају школарину  доносе и

  • Доказ о уплати прве рате школарине а

Школарина може да се плаћа на три начина која бира студент:

  1. У целости на дан уписа
  2. У две једнаке рате (прва рата на дан уписа а друга до 1. фебруара 2022.)
  3. На више рата (прва рата 40% школарина на дан уписа а остатак у 6 једнаких месечних рата почев од новембра 2021. закључно са априлом 2022.)

ВАЖНО!!!

Уплата се врши на рачун Академије струковних студија Београд.

Поље ПОЗИВ на број (одобрење) не сме да се погреши. Приликом конкурса неколико кандидата је импровизовало и њихове уплате нису евидентиране. Ако нисте сачували пример за уплату са конкурса потражите свој број у овој табели.

8.) Студенти који плаћају школарину  склапају и Уговор о школарини за школску 2021/2022

ИНДЕКСИ остају у школи до почетка школске године а студенти ће добити Уверење да су уписани у школску 2021/2022. годину.


Истекли су сви рокови за приговоре и жалбе тако да ћемо објавити Коначну ранг листу за упис у прву годину студија за школску 2021/2022. годину у првом уписном року.

Упис се врши на основу Коначне ранг листе на којој ће бити назначено који су се кандидати пласирали у категорију оних који ће се финансирати из буџета, односно оних који су стекли право уписа као студенти који плаћају школарину.

ВАЖНО! По окончању уписа (петак, 9. јул у 15 часова) утврдиће се да ли су се уписали сви кандидати са Коначне ранг листе из категорије оних који се финансирају из буџета. Уколико нису на њихова места моћи ће да се упишу кандидати „испод црте“ што ће се утврдити на основу ПРОЗИВКЕ у 15:15 часова.

Рок за приговор на Јединствену ранг листу је истекао, приговара није било тако да сматрамо да је објављени број поена тачан. По плану утврђеном у тексту Конкурса, коначна ранг листа биће објављена у среду. 

Упутства за упис се могу разликовати од школе до школе па вас молимо да се придржавате оних упутстава која буду објављена на нашем сајту. 


ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ

На јуче објављену табелу са поенима више није било приговора те објављујемо јединствене ранг листе за упис.

Евентуални увид у радове кандидати могу да обаве у четвртак, 1. јула од 10 до 12 часова.

Приговор на Јединствену ранг листу кандидати могу да изврше у четвртак, 1. јула од 10 до 12 часова.


Пријемни испит за упис у прву годину студија за школску 2021/2022. у првом уписном року је завршен. На основу броја пријављених кандидата биће и други уписни рок у септембру.

Built Process