Упис у 2020/2021. школску годину

Event Description

Гастрономи могу да се упишу у уторак (7. јула) од 9 до 15 часова

Хотелијери могу да се упишу у среду (8. јула) од 9 до 15 часова

Ресторатери могу да се упишу у среду (8. јула) од 9 до 15 часова

 

Водич за упис у прву годину студија (прочитајте све јер је све важно)

Упис у прву годину студија могу да обаве кандидати који су учествовали на Конкурсу и чије се име налази на коначној ранг листи до редног броја наведеног на свакој листи. Статус сваког будућег студента за школску 2020/2021. годину (да ли ће бити финансиран из буџета Републике Србије или ће самостално плаћати школарину)  је такође наведен на коначној листи.

Шта треба донети у школу на дан уписа:

1.) Оригинална документа (остају у школи)

 • Извод из матичне књиге рођених (вади се у Општини, за потребе уписа на факултет не плаћа се такса)
 • Уверење о држављанству (подносе само држављани Републике Србије, вади се у Општини, а за потребе уписа на факултет не плаћа се такса)
 • Сведочанство за сваку годину завршене средње школе
 • Диплому о завршеној средњој школи (у трогодишњем или четворогодишњем трајању)

2.) Две идентичне фотографије

Понесите две фотографије ширине 35 и висине 45 милиметара (или 3,5 х 4,5 cm). Фотографија за јавну исправу мора испуњавати следеће услове: Врх главе (косе) је 3 милиметра од горње ивице фотографије а висина главе (од врха главе до врха браде) је од 32 до 36 милиметара. Напомена (нарочито за девојке): немојте доносити „уметничке“ фотографије са матурске вечери или сличних прослава.

А у школи можете добити остало:

3.) Индекс и образац ШВ20

Уколико Индекс купите у школи добићете уз њега два обрасца ШВ-20.
Индекс купљен  у школи је наменски припремљен и студент може да га понесе после обављеног уписа. Уколико је Индекс купљен ван школе он мора остати неколико дана у школи ради потписивања и овере.
Напомена: Школа не продаје посебно обрасце ШВ-20.

4.) Изјава о коришћењу података о личности (добија се у школи);

5.) ЗПУ чланарина (Здравствено потпорно удружење студената Београда) – плаћа се у школи 400 динара.

6.) Други страни језик

Приликом уписа студент бира други страни језик. Енглески језик је обавезан за све (предмет се зове Пословни енглески језик) а други језик се бира између немачког, руског или француског језика. Изборни језик је почетни, не захтева предзнање.

 

7.) Студенти који плаћају школарину  доносе и

 • Доказ о уплати прве рате школарине а
 • Уговор о школарини за 2020/2021. годину (добијају у школи на дан уписа)

Школарина може да се плаћа на три начина која бира студент на дан уписа:

 1. У целости на дан уписа
 2. У две једнаке рате (прва рата на дан уписа а друга до 1. фебруара 2021.)
 3. На више рата (прва рата 40% школарина на дан уписа а остатак у 6 једнаких месечних рата почев од новембра 2020. закључно са априлом 2021.)

На пример, ако се уписује Гастрономија и одабере „на више рата“ износ је 36.000,00 динара.

ПРИМЕР ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАЛОГА:

 


Детаље о конкурсу погледајте на страници за упис (овде).

На овој страни укратко је објашњена је сама техника везана за припрему и предају документације на Конкурс која се мора обавити 24, 25. или 26. јуна од 9 до 15 часова.

Документа која треба обавезно донети у школу:

Оригинална документа  и њихове неоверене копије:

 • Извод из матичне књиге рођених (вади се у Општини, за потребе уписа на факултет не плаћа се такса)
 • Уверење о држављанству (подносе само држављани Републике Србије, вади се у Општини, а за потребе уписа на факултет не плаћа се такса)
 • Сведочанство за сваку годину завршене средње школе
 • Диплому о завршеној средњој школи (у трогодишњем или четворогодишњем трајању)

Копије задржава школа (и не враћа их) а оригинали се подносе на увид.

Ако је кандидат као ученик завршног разреда средње школе, освојио једно од прва три места у појединачној конкуренцији на Републичком такмичењу које организује Министарство
просвете и науке или на међународном такмичењу, не полаже пријемни испита из тог предмета Овом кандидату признаје се максималан број бодова из тог предмета без полагања пријемног испита. Као доказ прилаже документ (диплому) у коме се наводи име награђеног (не доносе се медаље).

Прочитајте обавезно и овај водич за предају докумената.

Радње које се обављају у школи 24, 25. i 26. јуна

На видним местима по школи постоје путокази који упућују кандидате где и којим редом шта треба да обаве.

1) Кандидат купује Информатор у школи у коме се налази Пријава за конкурс и низ информација потребних студентима током школовања.

2) Попуњава Пријаву на конкурс (налази се у информатору) – уписује личне податке, бира студијски програм на који конкурише и предмете које полаже на пријемном испиту.

3) Ради брже обраде документацију слаже по реду (упутство се налази по столовима где се попуњава Пријава). Попуњену пријаву и фотокопије докумената које је донео предаје на шалтер. Уколико има личну карту са чипом издату у Републици Србији, прилаже и њу ради очитавања (не треба копија личне карте!).  Уколико је поднета документација комплетна кандидату се издаје ПОТВРДА о пријему докумената на конкурс и пример налога за уплату трошкова конкурса (не плаћати унапред без упутства!).

На Потврди се налази број под којим је заведена и тај број кандидат треба да запамти јер се уписује на тестове и у ранг листе. Потврда мора да се чува!

Планирано је да полагање траје два дана, 29. и 30 јуна.

Првог дана кандидати долазе 20 минута пре објављеног почетка теста (распоред полагања по предметима салама и терминима ће бити објављен на сајту школе) и са собом морају понети:

 • Личну карту (пасош) како би се утврдио идентитет кандидата
 • Потврду
 • Доказ о уплати трошкова конкурса
 • Бар две хемијске оловке

Испред сале за полагање врши се прозивка кандидата. Кандидат треба да припреми унапред (извади из торбе/ташне/ранца/кесе/фасцикле/…) личну карту, потврду и доказ о уплати. Прозивка се врши по редном броју пријаве.

По уласку у салу дежурни наставник распоређује кандидате у клупе а потом објашњава како се попуњавају тест и листићи за одговоре. Потом се поделе тестови и листићи у који кандидати прво уписују број пријаве и име.

Изабрани тест садржи 20 питања а испод сваког питања понуђена су до три одговора (А, B, C), од којих је само један тачан. Кандидат треба да заокружи слово испред одговора за који сматра да је тачан и затамни одговараjући кружић на листићу за одговоре. Време за рад је 40 минута.

Кандидати који конкуришу за студијски програм Хотелијерство поред изабраног теста добијају и тест из опште информисаности у коме је 10 питања. Укупно време за рад на оба теста је 60 минута.

Кандидати који конкуришу за Ресторатерство или Гастрономију после теста са 20 питања полажу практични део. Ово полагање се обавља по групама у одговарајућим кабинетима и потребно је да се кандидати благовремено пресвуку у радне униформе.

Кандидати који су ослобођени полагања због медаља на такмичењима из одговарајуће области не долазе на полагање а добијају максимални број поена.

Другог дана полаже се тест из изабраног језика. Кандидати долазе 20 минута пре објављеног почетка теста (распоред полагања по предметима салама и терминима ће бити објављен на сајту школе) и са собом морају понети:

 • Личну карту (пасош) како би се утврдио идентитет кандидата
 • Потврду
 • Доказ о уплати трошкова конкурса (уколико нису полагали тест првог дана)
 • Бар две хемијске оловке

Испред сале за полагање врши се прозивка кандидата. Кандидат треба да припреми унапред (извади из торбе/ташне/ранца/кесе/фасцикле/…) личну карту, потврду и доказ о уплати (ако га није предао претходног дана). Прозивка се врши по редном броју пријаве.

Изабрани тест садржи 30 питања а испод сваког питања понуђена су до три одговора (А, B, C), од којих је само један тачан. Кандидат треба да заокружи слово испред одговора за који сматра да је тачан и затамни одговараjући кружић на листићу за одговоре. Време за рад је 60 минута.

Резултати тестова ће бити објављивани на сајту школе.

Built Process