Упис у 2020/2021. у трећем року

Event Description

Водич за упис у прву годину студија (прочитајте све јер је све важно)

Упис у прву годину студија обавиће се у четвртак, 1. октобраа у времену од 9 до 13 часова.

Шта треба донети у школу на дан уписа:

1.) Оригинална документа (остају у школи)

  • Извод из матичне књиге рођених (вади се у Општини, за потребе уписа на факултет не плаћа се такса)
  • Уверење о држављанству (подносе само држављани Републике Србије, вади се у Општини, а за потребе уписа на факултет не плаћа се такса)
  • Сведочанство за сваку годину завршене средње школе
  • Диплому о завршеној средњој школи (у трогодишњем или четворогодишњем трајању)

2.) Две идентичне фотографије

Понесите две фотографије ширине 35 и висине 45 милиметара (или 3,5 х 4,5 cm). Фотографија за јавну исправу мора испуњавати следеће услове: Врх главе (косе) је 3 милиметра од горње ивице фотографије а висина главе (од врха главе до врха браде) је од 32 до 36 милиметара. Напомена (нарочито за девојке): немојте доносити „уметничке“ фотографије са матурске вечери или сличних прослава.

А у школи можете добити остало:

3.) Индекс и образац ШВ20

Уколико Индекс купите у школи добићете уз њега два обрасца ШВ-20 (овај комплет је 500 динара).
Индекс купљен  у школи је наменски припремљен и студент може да га понесе после обављеног уписа. Уколико је Индекс купљен ван школе он мора остати неколико дана у школи ради потписивања и овере.
Напомена: Школа не продаје посебно обрасце ШВ-20.

4.) Изјава о коришћењу података о личности (добија се у школи);

5.) ЗПУ чланарина (Здравствено потпорно удружење студената Београда) – плаћа се у школи 400 динара.

6.) Други страни језик

Приликом уписа студент бира други страни језик. Енглески језик је обавезан за све (предмет се зове Пословни енглески језик) а други језик се бира између немачког, руског или француског језика. Изборни језик је почетни, не захтева предзнање.

7.) Студенти који плаћају школарину  доносе и

  • Доказ о уплати прве рате школарине (видети пример уплатнице у даљем тексту)
  • Уговор о школарини за 2020/2021. годину (добијају у школи на дан уписа)

Школарина може да се плаћа на три начина која бира студент на дан уписа:

  1. У целости на дан уписа
  2. У две једнаке рате (прва рата на дан уписа а друга до 1. фебруара 2021.)
  3. На више рата (прва рата 40% школарина на дан уписа а остатак у 6 једнаких месечних рата почев од новембра 2020. закључно са априлом 2021.)

На пример, ако се уписује Гастрономија и одабере „на више рата“ износ је 36.000,00 динара.

ПРИМЕР ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАЛОГА:

Built Process