Упис у прву годину студија школске 2019/2020.

Упис у прву годину студија школске 2019/2020.
 • септембар 2, 2019
 • 09:00 AM to  03:00 PM
 • Кнеза Вишеслава 70

Event Description

ТЕРМИНИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС и УПИС У ШКОЛСКУ 2019/2020. (други уписни рок)

Пријављивање кандидата на Конкурс: 
2. и 3. септембар

Полагање пријемних испита:
4. и 5. септембар

Упис кандидата: 
12. и 13. септембар 2019. године.

УСЛОВ ЗА УПИС
На студијске програме Хотелијерство, Ресторатерство и Гастрономија:

   • завршена средња школа и
   • пријемни испит.

Неопходна документа за пријављивање на конкурс
За пријављивање на конкурс потребна су следећа документа (оригинали и неоверене фотокопије):
• важећи извод из матичне књиге рођених;
сведочанства за сваки разред завршене средње школе;
диплому о положеном завршном (матурском) испиту.
• дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили једно од прве три награде из предмета који се полаже на пријемном испиту

Оригинална документа се достављају на увид а фотокопије задржава Школа (и не враћа их!).
Поред ових докумената, кандидат прилаже попуњену ПРИЈАВУ на конкурс коју набавља у Школи.
Кандидат мора да достави на увид и ЛИЧНУ КАРТУ (не треба копија исте) на дан предаје документације.

ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ЗА УПИС?

За упис у прву годину школске 2019/2020. године потребно је да се приложе следећа ОРИГИНАЛНА документа:

 • Диплома о завршеној средњој школи
 • Сведочанство за сваки разред средње школе
 • Извод из матичне књиге рођених.

Две фотографије димензија 3,5 х 4,5 cm
Студентску књижицу – Индекс (може да се набави у Школи)
Два обрасца ШВ-20 (добијају се уз Индекс у Школи)
Осигурање (плаћа се 400 динара у готовини представнику ЗПУ)

На студијским програмима изучавају се два страна језика. Први је Пословни енглески језик а други страни језик (француски, руски или немачки) студент мора да одабере приликом уписа.

Студенти који се уписују у статусу самофинансирања прилажу доказ о уплати прве рате школарине.

Кандидати који имају страна средњошколска документа поред оригинала прилажу и решење о нострификацији.

Уколико се кандидати који могу да се упишу у статусу финасирања из буџета не појаве на упису сматраће се да су одустали и њихова места понудиће се прозивком самофинансирајућих кандидата по редоследу са коначне ранг листе.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

 

УПЛАТЕ ЗА ШКОЛАРИНУ

Неколико кандидата је већ уплатило прву рату школарине али неке уплате нису у складу са примером из Информатора. Молимо вас, читајте упутства.

Налог за уплату треба да буде попуњен овако:

Износ рате зависи од студијског програма и од вашег избора плаћања (једна, две или више рата):

 


УПИС У ПРВУ ГОДИНУ

Упис студената у прву годину студија врши се на основу Коначне ранг листе коју ћемо објавити у петак, 5. јула,  после 12 часова.

Планирани дани за упис су понедељак и уторак (8. и 9. јул) од 9 до 15 часова.

Шта је све потребно за упис објавићемо ускоро.

ПРИГОВОРИ НА ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ ЛИСТУ

По објављивању Јединствене листе један кандидат је благовремено доставио приговор на објављене листе сматрајућу да су кандидати који су полагали Географију донекле у предности јер је свима признат одговор на прво питање а не можемо знати да ли би свако од њих тачно одговорио да је исправан одговор био у понуди. Поступајући по приговору директор је донео решење да се поново изврши обрачун поена за тест из географије тако што се прво питање игнорише а да се сваки тачан одговор од деветнаест преосталих питања бодује пропорционално са максималним бројем од 20 поена. Једноставније речено, посматра се као тест од 19 питања који доноси максималних 20 поена. Математички речено, број тачних одговора се множи са 20 и добијени производ дели са 19.

Објављујемо кориговане листе за студијске програме за које је било могуће полагати Географију:

Током последњих дана било је и десетак негодовања кандидата са завршеном трогодишњом школом који су сматрали да су оштећени јер за успех из средње школе немају четири просечне оцене, попут студената који су завршили четворогодишњу средњу школу. Мерила за избор, која смо објавили пре конкурса а налазе се и даље на дну ове стране, нису нова – примењивана су и за конкурс за упис протекле школске године. По њима се до поена из средње школе долази тако што се сабирају просечне оцене за сваки завршени разред и тако добијени збир помножи са два.

 

Грешке у сабирању у листама

Неколико студената је пријавило грешку у сабирању просека из средње школе. Накнадном провером утврђено је да се ради о девет кандидата. Грешке су исправљене (наглашене жутом бојом) и листе сада изгледају овако:

 

 

Јединствене ранг листе за упис у школску 2018/2020. годину за сваки студијски програм налазе се у следећим документима:


Подношење приговора на Јединствену ранг листу је 02. јула 2019. године, од 09:00 до 13:00 часова. Приговор се подноси директору Школе.

Подношење жалбе на одговор директора Школе по приговору на Јединствену ранг листу је 04. јула 2019. године, од 09:00 до 13:00 часова. Жалба се подноси Управном одбору Школе.

Подношење приговора/жалбе на Јединствену ранг листу се наплаћује 1500 динара а уплата се врши на рачун Школе број 840-1819666-96.

 

ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА

Јединствену ранг листу ћемо објавити у понедељак, 1. јула,  после 12 часова. Не можемо раније јер кандидати имају право да изврше увид у тест из страног језика.

До тада, молимо све кандидате да погледају нови списак са просечним оценама из средње школе.

Важно обавештење.
Прилком бодовања тестова рађених 27. јуна дошло је до грешака у тесту из географије и тесту из опште информисаности. Обе грешке су на првом питању. Комисија за упис је донела одлуку да се:

   • као тачан одговор на прво питање теста из географије признају одговори под А, В и С (обзиром да ни један од понуђених одговора није добар)
   • као тачан одговор на прво питање теста из опште информисаности признаје се одговор под С (грешком је наведено да је тачан одговор под А)

На основу ових интервенција изршен je прерачун поена и исправљене листе можете да видите овде.

 

Остварени поени на тестовима из страног језика полаганим 28. јуна

Погледајте списак са поенима који је сложен по броју пријаве.

Кандидати који буду сматрали да је направљен пропуст приликом прегледања њиховог 
теста могу, уз одговарајућу писмену молбу, да изврше 
увид у тест у понедељак, 1. јула од 10:00 до 12:00 часова. 
Молба се подноси Комисији за упис а образац можете да преузмете у школи.

Тачни одговори на тестовима полаганим 28. јуна

Распоред за полагање теста из страног језика 28. јуна

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (погледајте по броју Пријаве):

Пријава од – до Учионица Локација
001-116 Амфитеатар први спрат
117-192 Сала 1 приземље
193-231 Сала 2 приземље
235-267 Сала 4 други спрат
268-335 Сала 7 други спрат

ФРАНЦУСКИ, РУСКИ и НЕМАЧКИ ЈЕЗИК се полажу у сали 3 (приземље)

Полагање почиње у 9 часоваКо закасни неће моћи да полаже што значи да кандидати треба да буду у школи бар 20 минута раније како би се извршила прозивка и размештај по учионицама.

Остварени поени на тестовима полаганим 27. јуна

Тест 1 (од 0 до 20 поена):

У табелама су дати поени и за Тест 2 за општу информисаност или практични дро тестова из услуживања и куварства (0 до 10 поена).

Кандидати који буду сматрали да је направљен пропуст приликом прегледања њиховог теста могу, 
уз одговарајућу писмену молбу, да изврше увид у тест у 
петак, 28. јуна од 10:00 до 12:00 часова.
Молба се подноси Комисији за упис а образац можете да преузмете у школи.

Тачни одговори на тестовима полаганим 27. јуна

Полагање пријемног је у четвртак и петак (27. и 28. јуна).
Пријемни испити почињу у 9 часова (и у четвртак и у петак).
Ко закасни неће моћи да полаже што значи да кандидати треба да буду у школи бар 20 минута раније како би се извршила прозивка и размештај по учионицама.
Погледајте:

Ко је ослобођен полагања не мора да долази у четвртак!

Распоред кандидата по учионицама (за четвртак, 27. јун)

Општа информисаност се полаже у исто време са изабраним предметом према горњим табелама

Прочитајте шта је све потребно понети (текст је и на полеђини ваше ПОТВРДЕ):

Пре уплате трошкова конкурса попуните налог за уплату према овом примеру:
Продаја Информатора и пријем конкурсне документације почиње у среду, 19. јуна у 9 часова.
ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА НА КОНКУРС ЈЕ 19, 20, 21, 24. и 25. ЈУНА ОД 09 ДО 15 ЧАСОВА.
Погледајте скраћено упутство о документима која се предају на Конкурс за упис.
Детаљне информације су у Информатору.
Информатор 2019.

Пажљиво прочитајте…

УСЛОВ ЗА УПИС
На студијске програме Хотелијерство, Ресторатерство и Гастрономија:

   • завршена средња школа и
   • пријемни испит.

Укупан број студената који могу да упишу прву годину студија дефинисан је за сваки студијски програм:
• за Хотелијерство 150 студената (од тога је 35 буџетских места)
• за Ресторатерство 60 студената (од тога је 20 буџетских места)
• за Гастрономију 150 студената (од тога је 35 буџетских места)

Неопходна документа за пријављивање на конкурс
За пријављивање на конкурс потребна су следећа документа (оригинали и неоверене фотокопије):
• важећи извод из матичне књиге рођених;
сведочанства за сваки разред завршене средње школе;
диплому о положеном завршном (матурском) испиту.
• дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили једно од прве три награде из предмета који се полаже на пријемном испиту

Оригинална документа се достављају на увид а фотокопије задржава Школа (и не враћа их!).
Поред ових докумената, кандидат прилаже попуњену ПРИЈАВУ на конкурс коју набавља у Школи.
Кандидат мора да достави на увид и ЛИЧНУ КАРТУ (не треба копија исте) на дан предаје документације.
Уколико конкурише по основу посебних мера уписа, кандидат мора да достави адекватна документа а шта је све потребно објавићемо ускоро.

ТЕРМИНИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС и УПИС У ШКОЛСКУ 2019/2020. (први уписни рок)

Пријављивање кандидата на Конкурс: 
19, 20, 21. и 24. јуна

Полагање пријемних испита:
27. и 28. јуна

Упис кандидата: 
8. и 9. јула 2019. године.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ЗА УПИС

Кандидати полажу ТРИ испита.
До питања за припрему пријемних испита можете доћи кликом назив предмета у доњем тексту.
Први испит је из страног језика (бира се један од четири понуђена), а максималан број бодова је 30.

Други испит зависи од студијског програма за који се конкурише. Максималан број бодова на тесту је 20.

За студијски програм ХОТЕЛИЈЕРСТВО полаже се један од следећа четири:

За студијски програм РЕСТОРАТЕРСТВО полаже се један од следећа четири:

За студијски програм ГАСТРОНОМИЈА обавезно се полаже

ТРЕЋИ испит такође зависи од студијског програма за који се конкурише. Максималан број бодова на овом тесту је 10.

За студијски програм ХОТЕЛИЈЕРСТВО послаже се писмено

За студијски програм РЕСТОРАТЕРСТВО трећи је практични испит из УСЛУЖИВАЊА.
Оцењују се следеће категорије (до 2 бода по свакој):

   • лична хигијена са хигијеном рада, приступ и став
   • организација и техника радних процеса
   • култура опхођења и понашања
   • опште вештине на радном месту
   • завршни радови и операције

За студијски програм ГАСТРОНОМИЈА последњи је практични испит из КУВАРСТВА.
Оцењују се следеће категорије (до 2 бода по свакој):

   • лична хигијена са хигијеном рада, приступ и став
    Под приступом и ставом се подразумева како се кандидат односи према радном месту / простору где обавља практични задатак, затим положај тела, однос према алату, намирницама, прелазак на следећу радну операцију.
   • организација и техника радних процеса
   • препознавање животних намирница и њихова примена
   • опште вештине на радном месту
   • завршни радови и операције
    Под завршним радовима и операцијама се подразумева како се кандидат односи према радном месту на коме је претходно обављао радне операције, како је поспремио иза себе намирнице, алате, радне даске и друго посуђе које је користио, хигијенски став и поштовање HACCP.

За практични испит из КУВАРСТВА кандидати треба да понесу униформу. Уколико је немају, школа ће им исту обезбедити за овај испит.

 

МЕРИЛА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА

Избор кандидата врши се на основу следећих мерила:

I Општег успеха из средње школе кojи се вреднује и израчунава у бодовима, на следећи начин:
Саберу се просечне оцене за сваки разред (које су наведене на сваком сведочанству) и добијени збир се помножи са два.
Уколико је на сведочанству просечна оцена написана са више децимала, врши се заокруживање на две децимале.
По овом основу кандидат може остварити најмање 12 а највише 40 бодова.

II Успеха на пријемном испиту кojи се вреднује у бодовима оствареним решавањем три теста:
– за тест из страног језика од 0 до 30 бодова,
– за други изборни предмет од 0 до 20 бодова и
– за практични испит или тест информисаности од 0 до 10 бодова.
По овом основу кандидат може остварити највише 60 бодова.
Кандидат који је као ученик завршног разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на Републичком такмичењу које организује Министарство просвете или на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит из тог предмета и за њега добија максимални број бодова.

На основу наведених мерила добија се укупан број бодова (највише 100) који служи као критеријум за формирање РАНГ ЛИСТЕ кандидата.

Built Process