Статусна промена Школе

Event Description

Одлуком Владе Републике Србије објављеном у Службеном гласнику Републике Србије број 36 од 24. маја 2019. године, основана је Академија струковних студија Београд са седиштем у Београду тако што је извршена статусна промена спајања Високе здравствене школе струковних студија у Београду, (Земун, Цара Душана 254), Високе хотелијерске школе струковних студија (Београд, Кнеза Вишеслава 70) и Високе туристичке школе струковних студија Београд, (Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а).

Студенти ових школа настављају студије на уписаним студијским програмима према започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија, у складу са законом.

Статут Академије (и недавна измена)

Орган управљаља Академије је Савет Академије.
Председник Савета је др Георги Генов.

Вршилац дужности председника Академије је проф. др Љиљана Гојковић-Букарица.

 

 

Built Process