Курс кинеског језика

Event Description

Распоред предавања кинеског језика по групама
Teaching schedule for the Chinese language

 

I група:
понедељак 12.30 – 14.00 часова
среда 14.30 – 16.00 часова
петак 12.00 – 13.30 часова

II група:
понедељак 16.00 – 17.30 часова
среда 17.00 – 18.30 часова
петак 15.00 – 16.30 часова

ВАЖНО: Прво предавање ће се одржати у петак 22.11.2019. према датом распореду.
Предавања се одржавају у сали 2 (у приземљу)

консултације:
понедељак 14.15 – 15.45 часова
среда 12.30 – 14.00 часова
петак 13.45 – 14.45 часова

Консултације су у канцеларији на последњем спрату.


Teaching schedule for the Chinese language

Group I:

Monday  12.30 – 14.00 h
Wednesday  14.30 – 16.00 h
Friday  12.00 – 13.30 h

Group II:

Monday  16.00 – 17.30 h
Wednesday  17.00 – 18.30 h
Friday  15.00 – 16.30 h

IMPORTANT: The first lesson will be held on Friday 22.11.2019. according to the aforementioned schedule.

Consultations:

Monday  14.15 – 15.45 h
Wednesday  12.30 – 14.00 h
Friday  13.45 – 14.45 h

Built Process