СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

МЕНАЏМЕНТ У УГОСТИТЕЉСТВУ
Овај студијски програм од 2019. више не уписује студенте.

ПРВИ СЕМЕСТАР

ПРЕДМЕТИ Часова
П+В
ЕСПБ
1 Обавезан предмет
УПРАВЉАЊЕ И СУПЕРВИЗИЈА У УГОСТИТЕЉСТВУ
4+2 7
Изборни предмет који одређује модул (бира се један од три)
2 ХОТЕЛИЈЕРСТВО РЕСТОРАТЕРСТВО ГАСТРОНОМИЈА 3+1 6
ОДНОСИ С КОРИСНИЦИМА
У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ
МЕНАЏМЕНТ ТРЕНИНГА
У РЕСТОРАТЕРСТВУ
МЕНАЏМЕНТ
ХРАНЕ И ПИЋА
3 Заједнички изборни предмети (бира се један од 3)

1. МЕНАЏМЕНТ И ПОСЛОВНА ЕТИКА
2. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ
3. УПРАВЉАЊЕ ТРОШКОВИМА У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ
4+2 5
4 ТЕРЕНСКИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 3 9

ДРУГИ СЕМЕСТАР

ХОТЕЛИЈЕРСТВО РЕСТОРАТЕРСТВО ГАСТРОНОМИЈА ЧАСОВА
П+В
ЕСПБ
1 Брендирање у хотелијерству Управљање специјализованим ресторанима Компаративна критичка анализа у гастрономији 4+3 6
2 Унутрашњи дизајн и архитектура хотела Планирање инструмената понуде у ресторатерству Савремени трендови у исхрани 4+3 6
Заједнички изборни предмети (бира се један од три)
Електронско пословање у хотелијерству
3 Еколошко право 4+2 5
Енглески језик - TOEFL
4 Завршни специјалистички рад 10 16