Светосавска награда

slider1

За изванредне резултате у високом образовању стручних кадрова за потребе угоститељке привреде и унапређење међународне сарадње кроз размену студената, развојно–истраживачки рад и сарадњу са високошколским институцијама и угоститељским привредним организацијама у земљи и свету

Висока хотелијерска школа струковних студија је добила престижну СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ за 2017. годину од Министарства просвете, науке и технолошког развоја.Препознатљива је по разгранатој међународној сарадњи, добијеним признањама као најбољa школa у региону и успесима студената на међународним такмичењима.
Успешност квалитета образовања је најизразитија кроз проверљивост успешности студената на међународном плану у поређењу са студентима сличних високих школа у Европи и свету.
Управо у том кључном домену наши студенти су доказали сопствену вредност јер су на бројним такмичењима у земљи и свету освајали завидан број златних, сребрних и бронзаних медаља из бројних области у којима су се такмичили.


Blog Attachment

Related Blogs