Студијски програм РЕСТОРАТЕРСТВО

Студијски програм Ресторатерство намењен је младим креативним људима који воле изазове и иновације и који су спремни на рад у различитим угоститељским објектима за пружање услуга хране и пића, односно у ресторанима, кафанама, баровима и хотелима, укључујући и оне највиших категорија који припадају познатим светским ланцима. Овај студијски програм нуди студентима овладавање различитим теоријским знањима и практичним вештинама у области услуживања гостију. У фокусу је ресторатерство у оквиру сектора хране и пића, рад на пријему гостију, продаји, презентацији и услуживању ресторатерских производа, што подразумева високу стручну оспособљеност, познавање страних језика, као и комуникационе способности које долазе до изражаја у непосредном контакту са гостима. Они који се одлуче за овај студијски програм научиће да буду добри психолози, да препознају различите културе и обичаје у понашању ресторанских гостију, да им помажу при избору и усклађивању избора хране и пића, и подстичу њихово задовољство. На тај начин, они ће постати посвећени ресторатери који воле свој посао и који се професионално остварују преко лојалних и задовољних гостију.
БРОЈ Назив предмета Тип Статус Недељни фонд часова за ЕСПБ
предавања вежбе
1 Ресторатерство 1 А О 1 4 7
2 Изградња и опремање хотелских објеката А О 2 1 4
3 Пословно право О О 2 0 4
4 Економика у хотелијерству С О 2 0 3
5 Пословне комуникације О Први семестар О 2 0 3
6 Пословни енглески језик 1 А О 2 1 3
Немачки језик 1
7 Бира се један Руски језик 1 О И 1 2 2
Француски језик 1
8 Ресторатерство 2 А О 2 5 7
9 Основи хотелијерства А О 1 2 4
10 Хотелски маркетинг С О 2 0 3
11 Социологија О Други семестар О 2 0 3
12 Пословни енглески језик 2 А О 2 1 3
Немачки језик 2
13 Бира се један Руски језик 2 С И 1 2 2
Француски језик 2
14 Стручна пракса О 12

Објашњење скраћеница

ТИП ПРЕДМЕТА:

  •  О = општеобразовни
  •  С = стручни
  •   А = стручно - апликативни

СТАТУС предмета:

  •   О = обавезни предмет
  •   И = изборни предмет
БРОЈ Назив предмета Тип Статус Недељни фонд часова за ЕСПБ
предавања вежбе
1 Банкет менаџмент А О 2 4 6
2 Организација рада у хотелијерству С О 2 0 3
3 Технологија хране и пића С Трећи семестар О 2 1 4
4 Рачуноводство хотелских предузећа О О 2 1 3
5 Пословни енглески језик 3 А О 2 1 3
Немачки језик 3
6 Бира се један Руски језик 3 С И 1 2 3
Француски језик 3
7 Персонални менаџмент у хотелијерству С О 2 0 3
8 Пословне финансије С О 2 0 4
9 Информатика у хотелијерству О О 2 2 5
10 Основи гастрономије А О 1 2 4
11 Пословни енглески језик 4 А О 2 1 3
Кетеринг А Четврти семестар
12 Бира се један Промоција и продаја у А И 1 2 4
угоститељству
Немачки језик 4
13 Бира се један Руски језик 4 С И 1 2 3
Француски језик 4
14 Стручна пракса О 12

Објашњење скраћеница

ТИП ПРЕДМЕТА:

  •  О = општеобразовни
  •  С = стручни
  •   А = стручно - апликативни

СТАТУС предмета:

  •  О = обавезни предмет
  •   И = изборни предмет
БРОЈ Назив предмета Тип Статус Недељни фонд часова за ЕСПБ
предавања вежбе
1 Ресторатерски менаџмент А О 3 2 5
2 Менаџмент барова и казина А О 1 3 4
3 Пројектни рад А О 0 0 3
4 Планирање менија С И 2 2 3
Пословни енглески језик 5 А И 2 2 3
Бирају се два Пети семестар
5 Менаџмент догађаја и анимација у хотелијерству С И 2 2 3
Иновације у угоститељству А И 2 2 3
Немачки језик 5
6 Бира се један Руски језик 5 С ИБ 1 2 2
Француски језик 5
7 Менаџмент квалитета у хотелијерству С О 2 1 4
8 Системи услуживања С О 1 4 5
9 Пословна психологија у хотелијерству С И 2 2 3
Санитарна заштита и безбедност у хотелијерству А И 2 2 3
10 Бирају се три Методика наставе стручнх предмета С И 2 2 3
Предузетнички менаџмент у хотелијерству С Шести семестар И 2 2 3
Масовна исхрана А И 2 2 3
11 Глобализација у хотелијерству А И 2 2 3
12 Стручна пракса О 12
13 Дипломски рад А О 10