Поздравна реч директора

Video Tour

Драги студенти, добродошли на сајт Високе хотелијерске школе струковних студија.

Висока хотелијерска школа је државна образовна институција која, под различитим именима, постоји још од 1974. године - пуних 45 година. Од оснивања до данас је прошла кроз бројне реформе и трансформације, тежећи да стално држи корак с временом и да се прилагођава европским и међународним образовним стандардима. Последња у низу радикалних квалитативних промена наставних планова и програма повезана је са реформом система студирања у Србији, у складу са Законом о високом образовању (тзв. Болоњском декларацијом). Од увођења поступка акредитације до данас Висока хотелијерска школа је успешно прошла кроз сваки циклус акредитације (2007, 2012. и 2017. године) при чему су акредитовани и установа и сва три студијска програма основних струковних студија (Хотелијерство, Гастрономија и Ресторатерство). Програм специјалистичких струковних студија, Менаџмент у угоститељству, акредитован је 2014. године са три модула која одговарају наставку школовања после завршених основних студија.
У наведеном периоду, првобитна зграда Школе је уз подршку Министарства просвете реконструисана и проширена тако да данас пружа оптималне услове за одвијање теоријске и практичне наставе (учионице, амфитеатар, кабинети, кухиња, ресторан, библиотека са читаоницом, кабинет за информатику итд.). Најзад, током свог постојања ВХШ је добијала и добија бројна признања и награде за свој рад, међу којима је свакако највредније признање СВЕТОСАВСКА НАГРАДА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ додељено школи 2017. године.
О свим релевантним подацима који се односе на студијске програме, предмете, наставно особље, међународну сарадњу, праксу студената, такмичења, истраживачки рад и друге активности ВХШ сви заинтересовани се могу информисати на страницама овог, од скора редизајнираног сајта.

Сјајна прошлост и дуга традиција су свакако важни и представљају одређену гаранцију квалитета, међутим, ВХШ стално тежи да се прилагоди савременим трендовима у образовању, као и да антиципира промене, односно да своју визију прилагоди будућности у којој ће наши дипломирани студенти живети и радити. У том смислу наша мисија је да студентима пружимо такво теоријско и практично образовање, које ће им омогућити да испуне захтеве угоститељске привреде и тржишта рада у земљи и иностранству, како би себи обезбедили што успешнију професионалну каријеру. Ради остварења тог кључног циља у фокусу образовног процеса је оспособљавање студената за стручни рад кроз вежбе, савладавање професионалних вештина, међународна такмичења, као и вишемесечна пракса у угоститељским објектима у земљи и иностранству. На тај начин, наши студенти по завршетку студија постају у потпуности оспособљени стручњаци за рад у хотелијерству, а успостављени пословни контакти и показане способности у објектима у којима су обављали праксу им омогућавају знатно лакше запошљавање и брзе напредовање и остварење успешне професионалне каријере. А управо то је смисао сваког образовног процеса, мисија сваке високошколске институције, као и циљ образовања за сваког студента.

Искористите прилику коју Вам пружа Висока хотелијерска школа! Пуно успеха жели Вам

др Славољуб Вићић, директор