Студијски програм ГАСТРОНОМИЈА

Студијски програм Гастрономија намењен је младим креативним људима који воле изазове и иновације и који су спремни на рад у различитим угоститељским кухињама, укључујући специјализоване и ексклузивне ресторане, као и хотелима највиших категорија који припадају познатим светским ланцима. Овај студијски програм нуди студентима овладавање различитим теоријским знањима и практичним вештинама у области исхране и гастрономија. У фокусу теоријског и практичног изучавања је гастрономија као наука, уметност и вештина. То подразумева дуготрајан рад у кухињи ради стицања одређених знања, савладавање специфичних вештина и практичног искуства, као и дисциплину и самодисциплину, спремност за тимски рад, али пре свега љубав према овој професији и велику упорност како би се постигао жељени успех у каријери. Они који се одлуче за овај студијски програм научиће да буду компетентни, професионални гастрономи, чија каријера не познаје границе.
БРОЈ Назив предмета Тип Статус Недељни фонд часова за ЕСПБ
предавања вежбе
1 Гастрономија 1 А О 2 3 7
2 Изградња и опремање хотелских објеката А О 2 1 4
3 Пословно право О О 2 0 4
4 Економика у хотелијерству С О 2 0 3
5 Пословне комуникације О Први семестар О 2 0 3
6 Пословни енглески језик 1 А О 2 1 3
Немачки језик 1
7 Бира се један Руски језик 1 О И 1 2 2
Француски језик 1
8 Гастрономија 2 А О 2 5 7
9 Исхрана С О 2 1 4
10 Хотелски маркетинг С О 2 0 3
11 Социологија О Други семестар О 2 0 3
12 Пословни енглески језик 2 А О 2 1 3
Немачки језик 2
13 Бира се један Руски језик 2 С И 1 2 2
Француски језик 2
14 Стручна пракса О 12

Објашњење скраћеница

ТИП ПРЕДМЕТА:

  •   О = општеобразовни
  •  С = стручни
  •  А = стручно - апликативни

СТАТУС предмета:

  •   О = обавезни предмет
  •   И = изборни предмет
БРОЈ Назив предмета Тип Статус Недељни фонд часова за ЕСПБ
предавања вежбе
1 Националне гастрономије А О 2 3 6
2 Организација рада у хотелијерству С О 2 0 3
3 Информатика у хотелијерству О Трећи семестар О 2 2 5
4 Рачуноводство хотелских предузећа О О 2 1 3
5 Пословни енглески језик 3 А О 2 1 3
Немачки језик 3
6 Бира се један Руски језик 3 С И 1 2 3
Француски језик 3
7 Персонални менаџмент у хотелијерству С О 2 0 3
8 Пословне финансије С О 2 0 4
9 Основи хотелијерства А О 1 2 4
10 Основи ресторатерства А О 1 2 4
11 Пословни енглески језик 4 А О 2 1 3
Гастрномски производи А Четврти семестар
12 Бира се један Посластичарство са А И 1 3 4
пекарством 1
Немачки језик 4
13 Бира се један Руски језик 4 С И 1 2 3
Француски језик 4
14 Стручна пракса О 12

Објашњење скраћеница

ТИП ПРЕДМЕТА:

  •   О = општеобразовни
  •  С = стручни
  •   А = стручно - апликативни

СТАТУС предмета:

  •  О = обавезни предмет
  •   И = изборни предмет
БРОЈ Назив предмета Тип Статус Недељни фонд часова за ЕСПБ
предавања вежбе
1 Гастрономски менаџмент А О 3 2 5
2 Примењена гастрономска естетика А О 0 4 4
3 Пројектни рад А О 0 0 3
4 Планирање менија А И 2 2 3
Менаџмент догађаја и анимација у хотелијерству С И 2 2 3
Бирају се два Пети семестар
5 Посластичарство са пекарством А И 0 4 3
Иновације у угоститељству А И 2 2 3
Немачки језик 5
6 Бира се један Руски језик 5 С И 1 2 2
Француски језик 5
7 Менаџмент квалитета у хотелијерству С О 2 1 4
8 Креативна гастрономија А О 1 4 5
9 Пословна психологија у хотелијерству А И 2 2 3
Санитарна заштита и безбедност у хотелијерству С И 2 2 3
10 Бирају се три Методика наставе стручних предмета С И 2 2 3
Предузетнички менаџмент у хотелијерству С Шести семестар И 2 2 3
Масовна исхрана А И 2 2 3
11 Глобализација у хотелијерству А И 2 2 3
12 Стручна пракса О 12
13 Дипломски рад А О 10