О нама

ДАН СТУДЕНАТА

На дан студената, 4. априла, у Дому Народне скупштине проглашени су најбољи:
Сандра Алексић и др Славољуб Вићић.

СВЕТОСАВСКА НАГРАДА

За изванредне резултате у високом образовању стручних кадрова за потребе угоститељке привреде и унапређење међународне сарадње кроз размену студената, развојно–истраживачки рад и сарадњу са високошколским институцијама и угоститељским привредним организацијама у земљи и свету Висока хотелијерска школа струковних студија jе добила престижну СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ за 2017. годину од Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Препознатљива је по разгранатој међународној сарадњи, добијеним признањама као најбољa школa у региону и успесима студената на међународним такмичењима.
Успешност квалитета образовања је најизразитија кроз проверљивост успешности студената на међународном плану у поређењу са студентима сличних високих школа у Европи и свету.
Управо у том кључном домену наши студенти су доказали сопствену вредност јер су на бројним такмичењима у земљи и свету освајали завидан број златних, сребрних и бронзаних медаља из бројних области у којима су се такмичили.

О НАМА

Висока хотелијерска школа је државна школа, основана 1974. године као виша школа и дуго је представљала највиши степен образовања у хотелијерству Србије и ширег региона. Своје наставне планове и програме је непрекидно унапређивала и усклађивала са сродним установама туристички најразвијенијих земаља: Швајцарска, Француска, Енглеска, Холандија, САД и сл.
До 2002. године Школа има двогодишње студије вишег образовања на смеровима: Хотелијерство, Ресторатерство, Посластичарство са пекарством и Гастрономија, а од 2002. године трогодишње примењене студије вишег образовања.
Школа је, 2007. године, са успехом завршила процес акредитације чиме је добила статус високошколске установе у складу са Законом о високом образовању (Уверење број 612-00-1194/2006-04 од 02.06.2007 и дозвола за рад број: 612-00-916/2007-04). Тада су акредитована и сва три студијска програма.
У 2012. години Школа је, у скалду са законом, обновила акредитацију установе и сва три студијска програма: Хотелијерство, Ресторатерство и Гастрономија.
Школа врши и редован процес самовредновања, а последњи извештај можете да преузмете овде.
Специфичан систем практичне наставе (1640 сати кроз три године студија) као део укупног наставног процеса, реализује се у малим групама у реномираним хотелима и ресторанима Београда, Србије, Црне Горе, Енглеске, Француске, Грчке, Русије, Немачке, Пољске, Словачке, Словеније, Македоније, Бугарске, Кипра, Швајцарске, Турске, Мексико и САД-а.
Од оснивања до данас, програмски концепт Школе је добар спој теорије и праксе што дипломираним студентима омогућава брзо укључење у процесе рада предузећа, односно у производне, услужне и менаџерске послове.
Искуства и знања стечена у овом динамичном наставном процесу који се великим делом реализује у хотелима и ресторанима различитих локација, типова, култура, организације и структуре и персонала и гостију омогућава студентима међународну мобилност и брзо запошљавање.

НАША ЗАЈЕДНИЧКА МИСИЈА

Укратко: креативност, естетика, брже иновације у хотелијерству, нови аранжмани традиционалне хотелијерско-угоститељске понуде, времеплови овог простора као туристичке атракције, нови догађаји, нове форме и у свему „Укус више“ истраживачки су задаци у будућности. У Стратегији развоја Србије, туризам и хотелијерство су перспективни послови где постоји могућност отварања нових трајних места и стварање нових међународно конкурентних производа и услуга.
Наша заједничка мисија је истраживачка иницијатива и пројектовање кључних изазова стварања новог имиџа ТУРИСТИЧКИ АТРАКТИВНЕ СРБИЈЕ.
Школа има РАЗВОЈНО ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР – РИЦ, који окупља многе домаће и стране стручњаке из ове области. У плану РИЦ-а је неколико атрактивних пројеката у које ће бити укључени и студенти. На путу ка европским интеграцијама комбиноваћемо традиционалне вредности са потребама нашег времена и стандардима јединственог образовног простора, како би Школа и даље јачала свој интегритет, препознатљивост, конкурентност и способност за развој.

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
 
. . . . . . . . .
© 2018 Висока хотелијерска школа струковних студија, Кнеза Вишеслава 70, 11030 Београд. Сва права задржана.